Nasze produkty

Nasza oferta jest tak różnorodna, jak różnorodne są warunki produkcyjne i wymagania naszych klientów.

Spółka Remmers Industrielacke GmbH opracowuje i produkuje zarówno lakiery nitrocelulozowe i poliuretanowe, jak i lakiery wodne i UV, a także wodne i rozpuszczalnikowe bejce. Kolejny obszar działalności stanowi produkcja lakierów do szkła i folii. Ponadto dużą rolę odgrywa u nas zagadnienie trwałości i ekologicznej nieuciążliwości. W związku z tym opracowujemy coraz więcej produktów, których receptura oparta jest na naturalnych surowcach, takich jak woski i oleje.

Mocną stroną oferty Remmers Industrielacke GmbH jest indywidualne dostosowywanie lakierów do specyficznych potrzeb naszych klientów. Od sposobu aplikacji  poprzez wymaganą kolorystykę aż po specjalne właściwości uzyskiwanej gotowej powierzchni czy mechaniczną wytrzymałość i chemiczną odporność. Wszystko to razem pozwala nam w wielu aspektach dopasowywać nasze produkty do potrzeb naszych odbiorców.

Dalsze informacje na temat portfolio produktów Remmers Industrielacke GmbH: