Akademia Bernharda Remmersa

Platforma informacyjna rzemiosła

Akademia została powołana do życia z inicjatywy rzemiosła, Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków (DSDS) oraz firmy Bernhard Remmers. Tematyka szkoleń zorientowana jest według aktualnego zapotrzebowania na wiedzę z zakresu branży budowlanej.

Dotychczas z oferty tej skorzystały już dziesiątki tysięcy uczestników, współtworząc przez swoje aktywne uczestnictwo szczególnego rodzaju platformę wymiany doświadczeń i myśli – platformę informacyjną dla rzemiosła.


Akademia Bernharda Remmersa (Bernhard-Remmers-Akademie)
Europäisches Institut für handwerkliche Bauwerkerhaltung
und Baudenkmalpflege gemeinnützige GmbH

Bernhard-Remmers-Straße 13
49624 Löningen

Telefon: + 49 5432-83-8 68
Faks:  + 49 5432-83-7 45
E-mail: info@bernhard-remmers-akademie.de

Dalsze informacje na ten temat (język niemiecki):