Kontakt:

Remmers Polska Sp. z o.o.
ul. Sowia 8
62-080 Tarnowo Podgórne


Tel.: (+48) 61 816 81 00
Faks: (+48) 61 816 81 11
e-mail: remmers@remmers.pl

"Remmers Polska" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórnym
ul. Sowia 8, 62-080 Tarnowo Podgórne
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000156175
przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 782-14-20-221, REGON: 630705460
Wysokość kapitału zakładowego: 400.000,00 złotych
Zarząd:
Franz Josef Schewe - Prezes Zarządu
Marek Cegłowski – Członek Zarządu