OCHRONA ZABYTKÓW - SZKOLENIA

Termin:

20.03.2018 r.

Miejsce:

Pałac Wielopolskich - Urzędu Miasta Krakowa,
Sala Obrad Rady Miasta Krakowa - plac Wszystkich Świętych 3-4 

Godziny:

9.00 - 9.30

Prelegent:

mgr inż. J. Olesiak

Temat wystąpienia:

 Technologie renowacji budowli. Polskie kandydatury do nagrody Bernharda Remmersa 2018

Generalna tematyka obrad:

1. Aktualne zmiany w procesie przekształcania prawa budowlanego; uwarunkowania związane z zagospodarowaniem przestrzennym w strefach historycznych.

2. Wymogi konserwatora i architekta (podobieństwa i różnice) przy doborze technologii i materiałów do prac w obiektach zabytkowych - przykłady dobrych i złych realizacji.

3. Promocja miast i regionów w oparciu o ich walory historyczne i krajobrazowe - realizacje z wykorzystaniem funduszy europejskich.