Polska spółka-córka została założona w 1996 roku. Jej dynamiczny rozwój pozwolił na wzniesienie w 2001 roku siedziby w Tarnowie Podgórnym, wyposażonej min. w przestronny magazyn i nowoczesne sale szkoleniowe. Dziś spółka należy do najbardziej prężnych przedstawicielstw niemieckiej firmy.

Najlepszym sposobem na to, aby skutecznie konkurować na wciąż zmieniającym się rynku, jest po prostu bycie najlepszym w swojej dziedzinie.


Rozwój od jednoosobowej firmy do prężnego średniej wielkości przedsiębiorstwa nie był wynikiem przypadku. Historia Remmers Baustofftechnik GmbH to ciąg przemyślanych działań, uwzględniających trzy kluczowe składowe sukcesu: ciągłość, innowacyjność i ekspansję!

Rozmieszczenie spółek firmy Remmers w Niemczech pozwala mówić o obecności funkcjonalnie pokrywającej obszar całego kraju. Obecnie, oprócz 6 spółek krajowych, marka Remmers reprezentowana jest przez 16 spółek zagranicznych.

Akademia Bernarda Remmersa została powołana z inicjatywy rzemieślników, Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków [Deutsche Stiftung Denkmalschutz] i przedsiębiorcy Bernharda Remmersa. Tematyka szkoleń zorientowana jest według aktualnych potrzeb branży budowlanej.

W 2009 roku do grupy Remmers dołączyła firma 3H-Lacke (obecnie Remmers Industrielacke GmbH), specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości materiałów do lakierniczych przemysłowej produkcji mebli. Ponadto Remmers Industrielacke oferuje szeroko zakrojoną obsługę klienta, obejmującą min. testowanie materiałów i technologii.

Co dwa lata Akademia Bernharda Remmersa przyznaje tę nagrodę podczas odbywających się w Lipsku targów "denkmal". Przeznaczona jest ona dla rzemieślników, projektantów, konserwatorów zabytków i inwestorów za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie ochrony zabytków. 

Wszelkie nasze działania mają na celu przede wszystkim zadowolenie klientów. Osiągamy je poprzez ciągłą optymalizację produktów, poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy oraz stałą redukcję obciążeń dla środowiska naturalnego - np. poprzez oszczędne gospodarowanie jego zasobami.