Akademia Bernharda Remmersa

Rynek informacyjny dla rzemiosła 

Akademia Bernarda Remmersa została powołana z inicjatywy rzemieślników, Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków [Deutsche Stiftung Denkmalschutz] i przedsiębiorcy Bernharda Remmersa.

Tematyka szkoleń zorientowana jest według aktualnych zapotrzebowań branży budowlanej. Ilość dotychczasowych uczestników można już liczyć w dziesiątkach tysięcy. Poprzez swoją obecność stworzyli oni platformę wymiany poglądów i doświadczeń – rynek informacyjny dla rzemiosła. Innowacyjne koncepcje szkoleniowe przydają naszym seminariom żywą atmosferę i są odzwierciedleniem aktualnego stanu wiedzy w każdej z poruszanych dziedzin. W ten sposób oferujemy Państwu usługę o charakterze wartości dodanej, wspierającą ideę uczenia się przez całe życie: perspektywiczną wymianę know-how pomiędzy naukowcami rzemieślnikami, projektantami i konserwatorami zabytków.

Nasze seminaria łączą aktualny w danym momencie stan wiedzy technicznej w poszczególnych dziedzinach techniki budowlanej z najnowszymi odkryciami naukowymi. Akademia Bernharda Remmersa przyczynia się w ten sposób do przenoszenia łagodnych dla istniejącej substancji budowlanej i środowiska naturalnego, ekonomicznych i trwale skutecznych technologii z obszarów teorii w świat praktycznych zastosowań.

Prezentacja: www.Bernhard-Remmers-Akademie.de - Uwaga! Strona w języku niemieckim!