Zintegrowany system zarządzania

Polityka zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy w firmie Remmers AG

Polityka spółki Remmers AG opisuje podstawy i myśli przewodnie naszego systemu zarządzania jakością, środwiskiem i bezpieczeństwem pracy i tworzy dla nas ramowe warunki do ustalania celów jak również do oceny sopnia ich urzeczywistnienia. Poprzez tę politykę podkreślamy nasze zaangażowanie w wielopłaszczyznową obsługę klienta oraz w stałą optymalizację wszelkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

Jakość produktów, zdolność konkurencyjna, innowacyjność, bezpieczeństwo pracy jak również ochrona środowiska naturalnego stanowią warunki dalszego istnienia naszego koncernu i tworzą niezbędną podstawę naszego sukcesu. Przedsiębiorstwa skupione w Grupie Remmers tworzą inteligentne roziwązania oparte na innowacyjnych produktach i usługach dopasowanych do indywidualnych potrzeb. W ten sposób - poprzez opartą na zaufaniu współpracę z klientami - otwierają się szanse na odniesienie sukcesu. W centralnym punkcie naszej działalności są nasi klienci i ich zadowolenie, stałe ulepszanie naszego systemu zarządzania, zapobieganie urazom i chorobom naszych pracowników, stała poprawa zabiegów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, jak również podnoszenie standardów ekologicznych, w tym oszczędne obchodzernie się z surowcami.

Przestrzeganie zobowiązań prawnych, dotyczących naszych istotnych działań w zakresie ochrony środowiska i bhp jak również dodatkowo wewnętrznie przyjętych zobowiązań jest przez nas nadzorowane, a stopień realizacji lub procesy do niej wybrane - są regularnie oceniane. Zasady zachowania się w razie wystąpienia zakłóceń w produkcji i wypadków opisane są w planach alarmowych oraz w wewnętrznej wytycznej meldunkowej, jak również w Koncepcji Bezpieczeństwa. Na bieżąco analizujemy i kontrolujemy wpływ naszej działalności na człowieka i środowisko, koncentrując przy tym uwagę na badaniu i optymalizacji naszych produktów i metod wytwarzania z punktu widzenia jakości i nieuciążliwości dla środowiska, na minimalizacji szkodliwego oddziaływania na otoczenie podczas dowolnych działań oraz na oszczędnym używaniu surowców. Przedsiębiorstwa tworzące grupę Remmers prowadzą stały, otwarty dialog z pracownikami, klientami, dostawcami, jak również z urzędami, sąsiadami, oraz z publicznością.