Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Stan: 09/2017

Korzystanie z naszej strony internetowej możliwe jest bez podawania danych osobowych. Do korzystania z poszczególnych usług zawartych na naszej stronie mogą obowiązywać odmienne zasady, które w tym przypadku są oddzielnie objaśniane. Administratorem Państwa danych osobowych jest Remmers Polska sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080), ul. Sowia 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000156175 przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 782-14-20-221, REGON: 630705460, Wysokość kapitału zakładowego: 400.000,00 złotych. Państwa dane osobowe (np. nazwisko, adres, e-mail, nr telefon itp.) są przez nas przetwarzane wyłącznie   z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) oraz od dnia rozpoczęcia stosowania, tj. 28 maja 2018 r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. 

Podkreślamy, że transmisja danych w Internecie obarczona jest lukami bezpieczeństwa, w związku z czym niemożliwe jest stuprocentowe zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do tych danych.

Pobieranie danych osobowych 

Dane osobowe pobierane są wyłącznie wówczas, gdy udostępnią nam je Państwo w celu opracowania zlecenia, nawiązania kontaktu lub zarejestrowania się do newslettera. Podawane przy tej okazji dane osobowe są bez Państwa oddzielnej zgody wyłącznie w celu opracowania Państwa zapytania. Ponadto dane te, za Państwa wyraźną zgodą (np. w przypadku newslettera) używane będą do przyszłej obsługi klienta (wewnętrzne cele reklamowe), przy czym zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili wycofać. W szczególności w dowolnym momencie mogą Państwo zrezygnować z abonowania newslettera.

Cookies

Na naszej stronie internetowej stosujemy tzw. cookies, które służą do rozpoznawania wielokrotnego korzystania z naszej oferty przez tego samego użytkownika/posiadacza przyłącza internetowego. Cookies to małe dane tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę w Państwa komputerze. Służą one do optymalizacji naszej oferty prezentowanej w Internecie. Są to cookies pozwalające naszej stronie internetowej zaznaczać odwiedzane przez Państwa miejsca (np. przebieg wieloetapowego procesu zamówienia, podczas którego dane wprowadzone w poprzednim etapie muszą być przejęte w następnym). Jest to potrzebne przede wszystkim do tego, aby możliwe było korzystanie z funkcji wózka zakupowego na naszej stronie. Te cookies są kasowane w momencie gdy zamykają Państwo swoją przeglądarkę. Żadne dane osobowe nie są przy tym rejestrowane.  

Instalację cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej; pragniemy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku nie będzie możliwe korzystanie z niektórych funkcji naszej witryny w pełnym zakresie. 

Informacje odnoszące się do innych stosowanych przez nas cookies podajemy poniżej, w wyjaśnieniach dotyczących stosowania komponentów Google. 

Dane serwera

Z przyczyn komunikacyjnych i z uwagi na bezpieczeństwo techniczne podczas Państwa wizyty na naszej stronie pobierane są między innymi następujące dane, które Państwa przeglądarka przesyła do nas wzgl. do naszego providera (tzw. pliki logów serwerowych): 

typ i wersja przeglądarki - używany system operacyjny
strona internetowa, z której wchodzą Państwo na naszą stronę (referrer URL)
strona internetowa, którą Państwo odwiedzają
data i godzina wizyty
adres IP

Jeżeli nie przekażą nam Państwo jednoznacznej zgody (np. poprzez zarejestrowanie się do newslettera), najpóźniej po 7 dniach dane te będą kasowane. 

Stosowanie komponentów Google

Ta strona internetowa używa wymienionych niżej komponentów dostarczanych przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dalej zwaną „Google“: 

Google-Analytics 

Google-Analytics to narzędzie służące do analizy sieci internetowej, korzystające z tzw. „cookies“: plików tekstowych, które zapisywane są na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. 

Informacje generowane przez cookies, np. czas, miejsce i częstotliwość odwiedzin na stronie, wraz z adresem IP, przekazywane są na jeden z serwerów Google w USA i tam zapisywane.  

Używamy na naszej stronie Google-Analytics z rozwinięciem "_anonymizeIp". Państwa adres IP jest w tym przypadku skracany przez Google już na terenie krajów członkowskich UE lub innych państw-sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.  

Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny sposobu korzystania z odwiedzanych stron internetowych, aby zestawiać dla nas raporty dotyczące aktywności na naszej stronie internetowej i aby móc świadczyć dalsze usługi, związane z korzystaniem ze strony internetowej. Google będzie również przekazywać ewentualnie te dane stronom trzecim, o ile wymaga tego prawo lub jeśli strona trzecia przetwarza te dane na zlecenie Google.  

Według własnej deklaracji Google w żadnym wypadku nie będzie łączył Państwa adresu IP z innymi danymi. Instalacji cookies można zapobiec poprzez dokonanie odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej; musimy jednak podkreślić, że w takim przypadku nie będzie możliwe korzystanie z funkcji naszej strony internetowej w pełnym zakresie.  

Ponadto dla najpopularniejszych przeglądarek Google oferuje add-on dezaktywacyjny, który daje użytkownikowi większą kontrolę nad tym, które dane na temat odwiedzanych przez Państwa stron będą rejestrowane przez Google. Add-on przekazuje JavaScript (ga.js) Google Analytics, że do Google Analytics nie mają być przekazywane żadne informacje na temat wizyty na stronie internetowej. Add-on dezaktywujący Google Analytics nie zapobiega jednak przekazywaniu informacji do nas lub do ewentualnie używanych usług analizy sieciowej. Dalsze informacje na temat instalacji przeglądarkowego add-on można uzyskać, uruchamiając następujący link:  

Add-on przeglądarki dezaktywujący Google Analytics 

Google-Adwords "Conversion Tracking" 

Ponadto w celu rozpropagowania naszej strony internetowej używamy narzędzia "Google-Adwords". W jej ramach używamy na naszej stronie usług analitycznych "Google Conversion-Tracking". Jeśli wejdą Państwo na naszą stronę internetową poprzez ogłoszenie reklamowe, w Państwa komputerze zostanie zapiany plik cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, zbierane i zapisywane przez przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera. Po upływie 30 dni cookies tracą ważność i nie służą identyfikacji personalnej. Jeżeli odwiedzą Państwo określone strony naszej witryny i cookies nie utracą jeszcze ważności, to my i Google będziemy mogli rozpoznać, że Państwo jako użytkownik kliknęli w jedno z naszych zamieszczonych w Google ogłoszeń i zostali w ten sposób przekserowani na naszą stronę internetową. 

Informacje pozyskane z pomocą "Conversion-Cookies" służą Google do sporządzania statystyk odwiedzin na naszej stronie. dzięki tym statystykom dowiadujemy się o łącznej liczbie odwiedzających, którzy kliknęli w nasze ogłoszenie, a ponadto które z naszych stron zostały następnie odwiedzone przez poszczególnych gości. Ani my, ani inni korzystający z reklamy "Google-Adwords" nie otrzymują żadnych informacji, za pomocą których można by było zidentyfikować personalnie użytkownika.  

Instalacji "conversion-cookies" można zapobiec poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce, jak choćby poprzez generalne blokowanie automatycznego wstawianie cookies, lub wybiórcze: tylko cookies pochodzących z domeny "googleadservices.com“. 

Odnosząca się do tej sprawy deklaracja ochrony prywatności Google znajduje się tutaj: https://services.google.com/sitestats/pl.html

Stosowanie remarketingu Google

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu, oferowanej przez Google Inc. („Google“). Funkcja ta służy do prezentowania internautom w ramach sieci reklamowej Google reklam zgodnie z ich zainteresowaniami. Przeglądarka użytkownika, który odwiedził naszą witrynę, zapisuje tzw. „cookies“: pliki tekstowe, umożliwiające ponowne rozpoznanie użytkownika, gdy wywoła on strony internetowe należące do sieci reklamowej Google. Na stronach tych użytkownikowi prezentowane są reklamy dotyczące treści, których użytkownik poszukiwał ostatnio na stronach internetowych, korzystających z funkcji remarketingu Google. Od 15 maja 2017 r. wszystkie remarketingowe grupy docelowe Google Analytics zostaną rozbudowane. Jeśli użytkownicy wyrażą zgodę, na powiązanie przez Google śladów zostawianych przez przeglądarkę w sieci i aplikacjach z kontem Google w celu personalizacji reklam, to Google będzie używał tych danych zarejestrowanych użytkowników wraz z danymi pochodzącymi z Google Analytics w celu sporządzania list grup docelowych. Ponadto Google Analytics rejestruje dla użytkowników tej strony internetowej uwierzytelnione Google-ID, powiązane z kontami Google użytkowników (a więc dane osobowe). Następnie Google Analytics przejściowo łączy te ID z danymi Google Analytics, aby zoptymalizować grupy docelowe. 

Jeśli nie życzą Państwo sobie działania tej funkcji, można ją generalnie dezaktywować poprzez dokonanie odpowiednich ustawień pod www.google.com/settings/ads. Alternatywnie, postępując zgodnie z instrukcją na stronie www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp można również dezaktywować używanie cookies do celów spersonalizowanej reklamy. Więcej szczegółowych informacji na temat remarketingu Google oraz ochrony danych osobowych znaleźć można pod adresem: www.google.com/privacy/ads/. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Używanie komponentów facebook'a

Na naszej używamy komponentów facebook.com. Facebook jest przedsięwzięciem firmy facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. 

Każde wywołanie naszej strony, wyposażonej w te komponenty powoduje, że używana przez Państwa przeglądarka internetowa pobiera komponenty te i wyświetla w określonej formie. W ten sposób facebook jest informowany, która konkretnie strona naszej prezentacji internetowej odwiedzana jest w danej chwili. 

Jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, a jednocześnie są zalogowani do Facebooka, Facebook – dzięki informacji zgromadzonej przez komponent – rozpoznaje, którą konkretnie stronę odwiedzają Państwo w danym momencie i przyporządkowuje tę informację do Państwa osobistego konta na facebook’u. Jeśli na przykład użyją Państwo przycisku  „Lubię to!“ lub zamieszczą odpowiednie komentarze, to informacje o tym zostaną przekazane na Państwa osobiste konto na na facebook’u i tam zostaną zapisane. Ponadto informacja o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę, zostanie przekazana do facebook’a. Dzieje się to niezależnie od tego, czy klikną Państwo komponent facebook’a, czy też nie. 

Jeśli chcą Państwo powstrzymać przekazywanie i zapisywanie Państwa danych oraz zachowań na naszej stronie tą drogą, to należy się wylogować z facebook’a zanim odwiedzą Państwo naszą stronę. Odnoszące się do ochrony danych osobowych wskazówki facebook’a podają bliższe informacje na ten temat, w szczególności w odniesieniu do pobierania i wykorzystywania danych przez facebook, Państwa osobistych praw oraz możliwości ustawień dotyczących ochrony Państwa sfery prywatnej: 

Polityka prywatności facebook

Funkcja rejestracji

Na naszej stronie dajemy Państwu możliwość zarejestrowania się. Dane pobierane w toku tej rejestracji, wynikające z formularza, są pobierane i rejestrowane wyłącznie w celu prezentacji naszej oferty oraz realizacji zleceń. Porównanie danych zebranych tą drogą z danymi pobieranymi potencjalnie przez inne komponenty naszej strony nie jest przeprowadzane. 

Zgody 

W odniesieniu do korzystania z Państwa danych osobowych poza czynnościami związanymi z realizacja zleceń, w odpowiednich miejscach prosimy w następujący sposób o wyrażenie zgody:  

W sprawie otrzymywania naszego Newslettera lub e-gazety: 

abonament newslettera: 

"W tym miejscu można się zarejestrować, aby otrzymywać nasz newsletter"; 

lub  

abonament remmers aktuell: 

"W tym miejscu można się zarejestrować, aby otrzymywać naszą e-gazetę" 

Za pośrednictwem tego newslettera/e-gazety będziemy informować Państwa w regularnych odstępach o naszej ofercie. Aby móc przesyłać nasz newsletter/e-gazetę, potrzebujemy Państwa aktualnego adresu e-mail. Podany przez Państwa adres e-mail zostanie przez nas zweryfikowany pod kątem prawdziwości podanych informacji, a zwłaszcza czy rzeczywiście są Państwo właścicielem konta czy jego właściciel jest autoryzowany do odbioru newslettera. Z chwilą zarejestrowania się do naszego newslettera zostaną przez nas zarejestrowane: Państwa adres IP oraz data i godzina zgłoszenia. Robimy to jako zabezpieczenie, z naszej strony na wypadek, gdyby ktoś niepowołany zamierzał zrobić użytek z Państwa adresu e-mail i bez Państwa wiedzy abonować nasz newsletter. Inne dane nie są przez nas pobierane. Pozyskane w ten sposób dane – jeśli nie wyrażą Państwo zgody na przekazywanie ich stronom trzecim – używane będą wyłącznie w związku z usługą newslettera.  

Nie zachodzi również porównanie danych zebranych tą drogą z danymi pobieranymi potencjalnie przez inne komponenty naszej strony nie jest przeprowadzane.  

Abonament tego Newslettera/e-gazety można w każdej chwili odwołać. Szczegóły w tej sprawie zawarte są w e-mailu weryfikacyjnym oraz w każdym newsletterze. 

Newsletter-Tracking:

Nasze newslettery zawierają tzw. tracking-bugs, na podstawie których możemy rozpoznać , czy i kiedy został otwarty e-mail, oraz z których linków w e-mailu skorzystał spersonalizowowany użytkownik.  

Te dane są przez nas rejestrowane, abyśmy mogli optymalnie dostosować newslettery do potrzeb i zainteresowań odbiorców. Pobrane w ten sposób dane są wykorzystywane do wysyłania spersonalizowanych newsletterów do poszczególnych odbiorców.   

O zgodę w tym zakresie są Państwo proszeni w odpowiednim miejscu, w następującej formie: 

"Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i elektroniczną rejestrację moich danych osobowych oraz mojej aktywności jako użytkownika poprzez tzw. newsletter-tracking, w celu przesyłania do mnie spersonalizowanych treści newsletterów. Ewentualne wycofanie zgody na przesyłanie newsletterów oznacza automatyczne wycofanie powyższej zgody na tracking danych".   

Aplikowanie o pracę online

Państwa dane osobowe związane ze staraniami o pracę są przez nas pobierane i edytowane w celu przeprowadzenia oceny i wyboru pracowników. Jeżeli Państwa aplikacja zakończy się podpisaniem umowy o pracę, to przekazane przez Państwa dane mogą zostać przez nas zapisane w Państwa aktach personalnych, w celach zawiązanych z normalną administracją i funkcjonowaniem naszej organizacji. W przypadku odrzucenia Państwa kandydatury przekazane nam dane kasowane są automatycznie po upływie dwóch miesięcy od poinformowania o odrzuceniu. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy na podstawie przepisów powszechnie prawa konieczne jest dłuższe przechowywanie takich danych, lub gdy wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na takie przedłużenie.


Kontakt

Nasza strona umożliwia nawiązanie z nami kontaktu e-mailowego lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. W takim przypadku dane podane przez użytkownika zapisywane są w celach związanych z przyczyną nawiązania kontaktu. Dane te nie są przekazywane do państw trzecich. Nie zachodzi również porównywanie przekazanych danych z danymi potencjalnie pozyskiwanymi za pomocą innych komponentów strony internetowej.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Mają Państwo prawo do kontroli przetwarzania przez Remmers Polska danych, które Państwa dotyczą, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.

Przysługuje Państwu również prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji, a także żądania ich anonimizacji, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, lub usunięcia na zasadach określonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem, iż Remmers Polska jest uprawniona do dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, to mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie tego faktu pisemnie na adres Remmers Polska. W takich sytuacjach Remmers Polska dostosuje się do Państwa decyzji w stosunku do przyszłych aktywności.

Maja Państwo prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od Remmers Polska zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych, jak również złożyć sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Prośby o udzielenie informacji, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również realizacja innych Państwa praw wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa powinny nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres marketing@remmers.pl