Referencje

Referencje / wyszukiwanie

Ref. 004: Malbork, infirmeria na Zamku Krzyżackim
Reference
Pobierz kartę

Opis obiektu:

W pierwszej połowie XIII wieku, na tereny położone nad środkowym biegiem Nogatu dotarły pierwsze misje chrystianizacyjne Zakonu Niemieckiego, zwanego także krzyżackim. Na początku lat 80-tych tego stulecia rozpoczęto budowę zamku zwanego przez braci zakonnych Grodem Marii (niem. Marienburg). W ciągu niespełna trzydziestu lat powstał czworoboczny dom konwentualny z kaplicą, kapitularzem, dormitorium, refektarzem, wewnętrznym dziedzińcem i podzamczem od strony północnej. Przedstawiona tu infirmeria była ówczesną „salą chorych” (źródło: www.zamek.malbork.pl).Wykorzystane produkty

Funcosil Steinfestiger 300

Funcosil Tiefengrund

Funcosil Historic Kalkspachtel

Aida Restauriermörtel spezial

Relö Mulispachtel

Flag PLRef. 026: Katowice, tunel pod rondem
Reference
Pobierz kartęWykorzystane produkty

Aida Elastoschlämme

Flag PLRef. 050: Pilzno, wiadukt 1
Reference
Pobierz kartę


Wykorzystane produkty

Imprägniergrund

Betonacryl

Viscacid Epoxi Bauharz

Viscacid Epoxiflex-Beschichtung PH

Ref. 008: Puławy, Pałac Czartoryskich
Reference
Pobierz kartę

Barokowy pałac w Puławach zaprojektował holenderski architekt Tylman z Gameren ok. 1680 r. Budowla miała kształt  prostokąta z czterema alkierzami w narożach, przygotowana była do pełnieniafunkcji obronnych. W latach 1731- 36 według projektu Jan Zygmunta Deybela, na resztkach spalonego pałacu, Czartoryscy wybudowali nowy pałac w stylu rokokowym. Do kolejnej przebudowy pałacu i przekształcenia parku przystąpiono w 1796. Głównym projektantem budowli puławskich był wówczas Christian Piotr Aigner. Pałac otrzymał wystrój klasycystyczny. W latach 1840-43 Józef Górecki rozbudował pałac i nadał mu charakter pseudoklasycystyczny.

Wykonawca robót: Firma PBUH Agat, KielceWykorzystane produkty

Kiesol, K2 Dickbeschichtung, taśmy dylatacyjne, Kiesol, Sulfatexschlamme, Elastoschlamme 2K, Sperrmörtel, Dickbeschichtung 2K, Fassadenreinigerpaste,

KSE 300, Restauriermortel, Fugenmoertel ECC, Haftfest, Funcosil WS, Funcosil SL, Vorspritzmörtel, Salzspeicherputz, Sanierputz, Feinputz, Historic Kalkspachel, Historic Kalkfarbe

Ref. 001: Kaplica Zygmuntowska, Kraków (Wawel)
Reference
Pobierz kartę

Wawel to historyczna siedziba królów polski, wznosząca się nad zabudowaniami leżącego u jego stóp Krakowa. To w tym miejscu zapadały w historii najważniejsze decyzje dotyczące państwa polskiego. Historia tej wspaniałej budowli sięga roku 1000.Wykorzystane produkty

Funcosil Steinfestiger 300,

Funcosil Steinfestiger 510,

Funcosil KSE 500STE,

Funcosil WS,

Funcosil LA Siliconfarbe,

Aida Haftfest

Ref. 005: Hala Targowa w Gdańsku
Reference
Pobierz kartę

Hala Targowa – historyczna hala w Głównym Mieście w Gdańsku przy placu Dominikańskim. Przed laty w tym miejscu istniał klasztor dominikański. Został on zniszczony w wyniku ostrzału wojsk rosyjsko-pruskich w 1813 roku. W 1894 roku postanowiono wybudować w tym miejscu Halę Targową, którą ukończono 3 sierpnia 1896.W trakcie ostatniej renowacji od-kryto pozostałości kościoła św. Mikołaja z XII wieku. Znalezione fragmenty są obecnie eksponowa-ne w dolnej części hali. Wysokość budynku wynosi 15 m, powierzchnia 4714 m². Do jej wnętrza prowadzą cztery bramy. Wnętrze hali zmodernizowano, dostosowując ją do potrzeb współczesnych obiektów handlowych.Źródło: pl.wikipedia.orgWykorzystane produkty

Alkutex Fassadenreinigerpaste,

Adolit M flussig,

Funcosil AS

Steinfestiger 300,

Funcosil WS

Restauriermortel,

Funcosil AS Fassadensiegel

Siliconfarbe LA,

Aida Haftfest,

Aida Sulfatexschlamme

Ref. 002: Częstochowa, katedra
Reference
Pobierz kartę

Archikatedra Świętej Rodziny w Częstochowie – jedna z naj-większych w Polsce i w Europie, neogotycka świątynia wybudowana na terenie dawnego cmentarza grzebalnego (źródło: Wikipedia)Wykorzystane produkty

Alkutex Fassadenreinigerpaste,

Funcosil Steinfestiger 510,

Funcosil Steinfestiger 300,

Funcosil Restauriermörtel,

Funcosil SNL,

Funcosil SL,

Funcosil WS

Funcosil Imprägniergund,

Funcosil LA Siliconfarbe,

Funcosil Epoxi Rostschutz,

Viscacid Epoxi Bauharz,

Aida Haftfest I,

Funcosil Fugenmörtel szary tras

Aida Haftfest

Ref.003: Warszawa, Siedziba Citybank
Reference
Pobierz kartę


Wykorzystane produkty

Funcosil Historic Lasur,

Funcosil SNL,

Funcosil Spritzbewurf,

Funcosil 1L Sanierputz,

Aida Haftfest

Alkutex Fassadenreinigerpaste,

Funcosil Steinfestiger 300,

Funcosil Restauriermörtel,

Funcosil ECC Fugenmörtel,

Funcosil Silicon Füllfarbe

Ref. 009: Kazamaty twierdzy Wisłoujście
Reference
Pobierz kartę

Kazamaty są częścią unikalnego zabytku sztuki fortyfikacyjnej – Twierdzy WisłoujścieWykorzystane produkty

Adolit M flüssig,

Funcosil Spritzbewurf,

Aisit Kompressenputz,

Funcosil Historic Kalkfarbe

Ref. 010: Kościelec, kościół
Reference
Pobierz kartę

Kościółek św. Małgorzaty pochodzi z przełomu XII i XIII wieku i zbudowany jest - podobnie jak większość zabytków w tym regionie – z ciosów granitowych. Od XV wieku ulegał licznym przebudowom, czego doświadczyły m. in. sklepienie (obecnie gotyckie, pierwotnie strop), apsyda (przebite okna) i ściany budowli (podwyższone, uzupełnione cegłą). Najważniejsze jednak było dobudowanie dwóch kaplic po bokach kościoła tak, że tworzą coś w rodzaju renesansowego transeptu (co daje dziwaczny i niespotykany efekt jakby krzyżowały się tu dwa kościoły). Połu-dniowa kaplica jest renesansowa, północną - neorenesansową, do-stawiono w XIX wieku.źródło: www.albumromanski.plWykorzystane produkty

Alkutex Fassadenreinigerpaste,

Funcosil Steinfestiger 300,

Funcosil Restauriermörtel,

Funcosil ECC Fugenmörtel,

Funcosil SNL bezwonny,

Funcosil WS,

Funcosil Spritzbewurf,

Funcosil 1L Sanierputz,

Funcosil Silicon Füllfarbe,

Funcosil Historic Lasur,

Aida Haftfest I

Ref. 011: Kalsko, kościół Św. Bartłomieja
Reference
Pobierz kartę

Kościół w Kalsku (p.w. św. Bartłomieja) - barokowy, wzniesiony z inicjatywy opata bledzewskiego Jana Białobłodzkiego w latach 1692 - 1693. Konstrukcja szachul-cowa, na rzucie prostokąta, z węższym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Zakrystia murowana, dobudowana w XIX wieku. Nad zachodnią częścią korpusu nad-budowano kwadratową drewnianą wieżę, zwieńczoną ośmiobocznym hełmem z latarnią. Wnętrze nakryte jest sklepieniem drewnianym o profilowanych belkach. Barokowe wyposażenie wnętrza pochodzi z XVIII wieku. Naprzeciw kościoła klasycystyczny dwór z pierwszej połowy XIX wieku.źródło: www.ziemialubuska.plWykorzystane produkty

Funcosil Hydro Tiefengrund,

Funcosil LA Siliconfarbe,

Aidol HK Lasur

Ref. 012: Nadarzyn, kościół
Reference
Pobierz kartę


Wykorzystane produkty

Aida Kiesol,

Aida ADS Spezialschlämme,

Sulfiton Dickbeschichtung,

Funcosil Spritzbewurf,

Funcosil Salzspeicherputz,

Funcosil 1L Sanierputz WTA,

Funcosil Feinputz,

Funcosil Silikat Grundierung D,

Funcosil D Silikatfarbe.Page