Przeciwwodna izolacja nowo stawianego budynku ma za zadanie trwale ochronić substancję budowlaną przed wnikaniem wilgoci. Jest to skuteczne tylko pod warunkiem zastosowania kompleksowego systemu, w którym każdy rodzaj uszczelnienia ma do spełnienia określone funkcje.

W dziedzinie elewacji Remmers jest prawdziwym specjalistą. Im bardziej indywidualny i skomplikowany jest problem, tym lepiej możemy zaprezentować swoje mocne strony: doskonałe systemy produktów połączone z obszerną wiedzą przy naprawach dowolnego rodzaju podłoży.

Technologia utrzymania stanu budynków w służbie ochrony zabytków to bez wątpienia królewska dyscyplina w ramach dziedziny, jaką jest ochrona budowli. W tym zakresie firma Remmers jest numerem 1 w Europie.

Obciążenia powodowane w budynkach przez grzyby pleśniowe stanowią jeden z najczęstszych problemów natury “środowiskowej” w pomieszczeniach. Przyczyną rozrostu pleśni jest najczęściej podwyższona zawartość wilgoci w danym materiale budowlanym lub na jego powierzchni.

W toku zakrojonych na skalę światową starań o energetyczną renowację istniejącej substancji budowlanej od połowy lat 80-tych.

Mimo wysokiej jakości, wytrzymałości i odporności betonu również w tym materiale mogą wystąpić uszkodzenia wymagające naprawy i dodatkowego zabezpieczenia. Różnorodne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne mogą trwale naruszyć wytrzymałość i odporność tego materiału.

Od wielu lat Remmers specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów związanych z układaniem płytek. W opracowanym na nowo i uzupełnionym programie znalazło się wiele produktów dla płytkarzy.