Elewacje z kamienia naturalnego

Od historycznej budowli po budynek jednorodzinny

Cóż jest piękniejszego niż stare mury z cegły lub piaskowca? Współcześnie domów nie buduje się już z kamieni naturalnych, ponieważ byłyby droższe, niż budowle stawiane w typowych technologiach. Dlatego istotne jest, by szczególną pieczą otaczać już istniejące obiekty z kamieni naturalnych.

Inaczej niż w przypadku cegieł lub nowoczesnych materiałów budowlanych, w kamieniach naturalnych silnie zróżnicowane są nie tylko ich kształty, kolory i struktura powierzchni, lecz także fizyczne i chemiczne właściwości. W przypadku kamienia naturalnego nadzwyczaj istotne jest zachowanie oryginalnego materiału i takie dopasowanie stosowanych materiałów naprawczych, aby na długi czas trwale zabezpieczyć pierwotną substancję budowlaną.

Przy czym obok obiektów takich, jak na przykład Katedra w Kolonii, przy której swoje życiowe zadanie znalazły tłumy konserwatorów zabytków i kamieniarzy, na uwadze mamy również te prozaiczne stare budowle miejskie z ich gzymsami i obodrzwiami. Inaczej niż w przypadku cegieł lub nowoczesnych materiałów budowlanych, w przypadku kamienia naturalnego różne są nie tylko kształty, kolory i cechy powierzchni: bardzo zróżniocowane są równieżich chemiczne i fizyczne właściwości. Dokładna analiza jest tutaj nieodzowna. Szczególnie bowiem w przypadku kamienia naturalnego zachowanie oryginalnego budulca i uzgodnienie materiałów, jakie należy zastosować podczas jego naprawy, ma ogromne znaczenie dla zachowania substancji budowlanej na długie lata.

Doświadczenia zebrane przez firmę Remmers podczas prac na dużych,  słynnych obiektach przynoszą bezpieczeństwo obiektom "mniejszym", ale nie "mniej ważnym".

1 Renowacja murów
Dla zwiększenia bezpieczeństwa statyki budowli puste przestrzenie między kamieniami lub cegłą wypełnia się zaprawami półpłynnymi Remmers Bohrlochsuspension lub Historic Verfüllmörtel (wg. instrukcji WTA 4-3-98-D)

2 Czyszczenie i odsalanie
Celem czyszczenia jest nie tylko poprawa estetyki: nawarstwienia brudu magazynują wilgoć i szkodliwe sole, a także utrudniają wysychanie podłoża. Sole zlokalizowane przypowierzchniowo usuwa się za pomocą tzw. kompresów odsalających Remmers. Kompres nakłada się tak samo jak tynk i po około 3 tygodniach usuwa wraz z solami.

3 Usuwanie zaprawy spoinowej
Prawie każda naprawa współczesnej elewacji z kamienia rozpoczyna się od renowacji uszkodzonego spoinowania. Spoiny należy usunąć na głębokość 2 cm lub na głębokość odpowiadającą jej podwójnej szerokości. Wyjątkiem jest metoda spoinowania przez szlamowanie.

4 Zmniejszanie pęcznienia
Dla szeregu rodzajów kamieni naturalnych pęcznienie i skurcz powodowane przez niektóre minerały ilaste (ziemisty zapach przy nawilżaniu kamienia) stanowią istotną przyczynę uszkodzeń. Poprzez naniesienie środka ograniczającego pęcznienie jakim jest Remmers Antihygro można ograniczyć rozmiary i szybkość zniszczeń kamienia.

5 Wzmacnianie
Celem wzmacniania jest odtworzenie pierwotnego profilu wytrzymałościowego poprzez odpowiednie wprowadzanie spoiwa. Do tego celu służy szereg środków do wzmacniania kamienia, opartych na estrach kwasu krzemowego (KSE).

6 Uzupełnienie kamienia i spoinowanie
Uszkodzone cegły wymienia się lub wzmacnia za pomocą Remmers Restauriermörtel SK. Nowe spoinowanie przeprowadza się za pomocą zaprawy dopasowanej do elewacji pod względem rodzaju spoiwa, uziarnienia i koloru. 

7 Hydrofobizacja i ochrona przed graffiti
Dla długotrwałego, profilaktycznego zabezpieczenia przed mchem, grzybami i glonami można przed hydrofobizacją nanieść środek ochronny Imprägnierung BFA. Hydrofobizacja, którą można wykonać z pomocą środków płynnych albo o konsystencji kremu, jest zawsze ostatnim etapem procesu renowacji. Semipermanentny środek Remmers Graffitischutz ułatwia usuwanie niepożądanych "dzieł plastycznych".

8 Lazura lub lazura szlamowa
Niektórych kamieni naturalnych, z uwagi na ich strukturę, nie da się zaimpregnować hydrofobowo. Jeśli mimo to niezbędne jest ich zabezpieczenie przed wodą, to można  je wykonać jedynie poprzez aplikację "systemu powierzchniowego". Remmers Historic Lasur i Historic Schlammlasur zostały opracowane specjalnie do tego celu.