Elewacje z muru szachulcowego

Systemy renowacyjne zapewniające wieloaspektową ochronę

Pielęgnacja i utrzymanie stanu budowli szachulcowych stanowiło dwniej nie stwarzające większych problemów, oczywiste zadanie ich użytkowników i rzemieślników. Wszyscy zainteresowani dobrze znali właściwości niewielu używanych lub dostępnych materiałów budowlanych.

Dziś sytuacja wygląda inaczej. wymagania co do komfortu mieszkalnego znacząco wzrosły, a jeszcze drastyczniej ilość i rodzaje oferowanych meteriałów budowlanych. W przeciwieństwie do tego wiedza o strukturze budowli szachulca  i skarb, jakim jest doświadczenie w tej materii skurczyły się znacząco - w ciągu dwóch ostatnich pokoleń stając się bliskie zeru. Skutki tego są dramatyczne. Zdecydowana większość uszkodzeń współcześnie istniejących budowli szachulcowych jest rezultatem niewłaściwie przeprowadzanych zabiegów z ostastnich dziesięcioleci.

Dopiero za pomocą systemu renowacji szachulców proponowanego przez firmę Remmers stało się możliwe usunięcie tego deficytu. System obejmuje zabiegi związane z ochroną drewna i aplikacją powłok, zaprawy do wypełnień oraz farby do ich malowania. Po raz pierwszy dostępny jest zestaw wzajemnie dopasowanych produktów, który przyczyni się do uratowania i trwałego zabezpieczenia cennych dóbr kultury.

1 Przygotowanie drewna 
Na murach szachulcowych bardzo często spotkać można wiele warstw farby, które należy usunąć. Stare powłoki malarskie usuwamy za pomocą środka AGE.

2 gotowanie ceglanego wypełnienia szachulca
Celem czyszczenia jest nie tylko poprawa estetyki: nawarstwienia brudu magazynują wilgoć i szkodliwe sole, a także utrudniają wysychanie podłoża. Sole zlokalizowane przypowierzchniowo usuwa się za pomocą tzw. kompresów odsalających Remmers. Kompres nakłada się tak samo jak tynk i po około 3 tygodniach usuwa wraz z solami. 

3 Przygotowanie otynkowanego szachulca z wypełnieniem ceglanym
Powierzchnie starego tynku są często uszkodzone tak dalece, że jego usunięcie okazuje się nieodzowne. Usunięcia wymagają także znajdujące się pod tynkiem uszkodzone cegły.

4 Przygotowanie wypełnień glinianych
Nieznacznie uszkodzone wypełnienia z gliny można i należy zgodnie ze starą tradycją wypełniać gliną lub tynkiem glinianym iQ-Top LM. Natomiast wypełnienia mocno uszkodzone trzeba usuwać całkowicie.

5 Odnowienie i uzupełnienie wypełnień z cegły licowej
Nowe spoinowanie wykonuje się z użyciem Remmers Fugenmörtel ZF – miękkiej zaprawy wiązanej wapnem. Wadliwe cegły wymienia się lub uzupełnia za pomocą zaprawy renowacyjnej Remmers Restauriermörtel SK.

6 Tynkowanie nowego ceglanego wypełnienia szachulca
Po wykonaniu nowego spoinowania lub wyrównaniu powierzchni za pomocą zaprawy spoinowej Fugenmörtel ZF zaprawy renowacyjnej Restauriermörtel SK rozpoczyna się aplikacja dopasowanego tynku wierzchniego  Fachwerk-Oberputz.

7 Tynkowane nowego glinianego wypełnienia szachulca
Nowe wypełnienie z Remmers Fachwerkmörtel aplikuje się metodą natryskową. Zaprawę nakłada się na szalunek umieszczony od wewnętrznej strony szachulca. Na ościeżach belkowania należy uprzednio założyć trapezowe lub trójkątne listwy.

8 Malowanie wypełnień szachulców
Der Anstrich der Gefache erfolgt entweder mit der Remmers Mineralfarbe OH oder im Remmers Historic Kalkfarb-System.

Wypełnienia szachulców maluje się albo używając Mineralfarbe OH systemem farb wapiennych Remmers Historic Kalkfarbe.

9 Malowanie konstrukcji drewnianej
Belki szachulcowe po niezbędnym profilaktycznym zabezpieczeniu przed szkodnikami maluje się farbami kryjącymi lub lazurami Remmers.