Strefy cokołowe

Perfekcyjne rozwiązanie przeciw wilgoci podciąganej od spodu

Już za dawnych lat dla zabezpieczenia budowli przed wodą rozbryzgową i wilgocią podciąganą wykonywano w wielu budowlach specjalny cokół.

Stosowano w tym celu materiały o możliwie małej nasiąkliwości. Często na przykład progi konstrukcji szachulcowych układano na cokole z piaskowca.

Stosowania współcześnie metoda wykonywania w nowopowstających obiektach warstw odcinających w postaci pap bitumicznych wkładanych w jedną lub kilka spoin wspornych już podczas murowania cokołów, znana jest dopiero od pierwszej połowy XX wieku.

Obok ochrony przed wodą rozbryzgową wykonanie przepony poziomej w istniejącym budynku stanowi najważniejszy krok w kierunku uzyskania wolnej od uszkodzeń strefy cokołowej, a co za tym idzie - całkowicie wolnej od szkód elewacji.

 

Od niemal 60 lat firma Remmers specjalizuje się we wszelkiego typu zabezpieczeniach przed wilgocią. Opracowano więc także i w zakresie remontów stref cokołowych szereg indywidualnych systemów, zapewniających trwałą ochronę przed wilgocią.

1 Przepona pozioma
Podczas zakładania przepony poziomej wierci się w murze rozmieszczone co 10 do 12 cm otwory, i wbudowuje w nie pakery iniekcyjne, przez które następnie podawany jest do wnętrza muru preparat Kiesol. Dotychczasowy stary tynk należy najpóźniej po wykonaniu przepony poziomej całkowicie usunąć.

2 Gruntowanie i warstwa sczepna
Przygotowane podłoże gruntuje się preparatem Kiesol. Jeszcze w czasie trwania jego reakcji jako warstwę sczepną nakłada się za pomocą pędzla murarskiego Sulfatexschlämme.

3 Wyrównywanie podłoża
Aby tynk związał bez zarysowań podłoże pod nim musi być w miarę możliwości równe. Nierówności i zagłębienia do 50 mm wyrównuje się w jednym cyklu roboczym szpachlówką uszczelniającą Remmers Dichtspachtel na jeszcze świeżej warstwie sczepnej.

4 Uszczelnienie
Cokół należy uszczelniać za pomocą szlamu Sulfatexschlämme co najmniej dwuetapowo, z zachowaniem około półgodzinnej przerwy. Uszczelnienie to zapewnia trwałą ochronę przed wodą rozbryzgową i zapobiega podsiąkaniu tynku cokołowego od spodu.

5 Obrzutka
Na ostatnią warstwę szlamu można w układzie świeże na świeże nałożyć Remmers Spezial-Vorspritzmörtel. Alternatywnie na jeszcze świeżą ostatnią warstwę szlamu można nanieść Remmers Sanierputz WTA bez obrzutki.

6 Tynk uniwersalny
Jeśli zastosowano obrzutkę, to tynk Remmers Universalputz nakłada się na związane podłoże po upływie 24 do 48 godzin. 

7 Tynk drobnoziarnisty i powłoka
Jako warstwę końcową nakłada się tynk drobnoziarnisty Remmers Feinputz lub Siliconharzputz LA R / Siliconharzputz LA T oraz powłokę z otwartej dyfuzyjnie i jednocześnie silnie hydrofobowej farby Siliconharzfarbe LA.