Systemy termoizolacji wewnętrznej

Prawdziwa alternatywa dla zewnętrznej izolacji termicznej

Nasze systemowe rozwiązania służące renowacji energetycznej pozwalają nie tylko obniżyć koszty energii, lecz także chronić cenną substancję budowlaną, poprawiają parametry oceniane w ramach certyfikatu energetycznego oraz pozwalają trwale chronić środowisko naturalne.

iQ-Therm – intelligentna termoizolacja wewnętrzna.

» skrócony opis
» składniki systemu
» iQ-Therm 30 do muru pruskiego
» iQ-Therm 50
» iQ-Therm 80 – termoizolacja wewnętrzna zgodna z EnEV 2009