Często zadawane pytania (FAQ) na temat iQ-Therm

01 - Czy system może być okładany płytkami ceramicznymi?

Zasadniczo tak,
jednak ponieważ płytki jako takie są praktycznie szczelne, system pod płytkami traci swój sens. Jako wyjątek można uznać wąskie lustra o charakterze płytek.


 

 

02 - W jaki sposób należy montować puszki elektryczne, włączniki?

Zaleca się zaizolować puszki od tyłu. W tym celu wpuszcza się w ścianę termoizolacji (iQ-Therm 50). Pas ten powinien z każdej strony przekraczać o co najmniej 4 cm rozmiar puszek.W razie gdyby materiał ścienny dawał się wydłutowywać z dużą trudnością, pas izolacji można alternatywnie zamiast z iQ-Therm 50  wykonać z iQ-Therm L15.Stosuje się puszki do ścian z pustką (pomarańczowe), które w uprzednio wyfrezowanych otworach (Ø = 7 cm) mocuje się za pomocą kleju poliuretanowego. Najpierw przeciąga się (w razie potrzeby przedłużone) przewody.


 

 

03 - Jak należy układać przewody elektryczne?

Jeżeli mają być zachowane stare przewody, to zaleca się usunęcie starej puszki, powiększenie otworu i opatrzenie go paskiem izolacji. Przed włożeniem nowych puszek stare przewody należy w razie potrzeby przedłużyć.

Jeśli układane są nowe przewody, to mogą być zarówno układane na powierzchni płyty, jak i na jej spodniej stronie.


 

 

04 - W jaki sposób należy układać przewody CO i ciepłej wody?

Przewody CO i ciepłej wody należy zawsze układać po "ciepłej" stronie, to znaczy od strony systemu, która jest bliżej pomieszczenia. W tym celu w płytach należy wydłutować rowki, które po ułożeniu przewodów zatynkowuje się tynkiem iQ-Top.


 

 

05 - Jak należy wieszać obrazy i podobne przedmioty?

Aby zawiesić przedmioty o średnim ciężarze, takie jak obrazy, małe kinkiety itp., należy użyć kołków śrubowych do izolacji termicznej, np. kołki uniwersalne 50.

Krótkie gwoździe o długości ≤ 2,5 cm, do zawieszenia niewielkich ciężarów nie stanowią problemu.


 

 

06 - W jaki sposób należy mocować szafki wiszące?

Na ile to możliwe, należy unikać wieszania szafek w miejscach montażu termoizolacji wewnętrznej.

Do precyzyjnego, nie tworzącego mostków termicznych mocowania dużych ciężarów, takich jak szafki kuchenne, poręcze schodowe itp. można użyć na przykład  przycinanych odpowiednio cylindrów montażowych ze sztywnej pianki poliuretanowej.


 

 

07 - Czy system iQ-Therm nadaje się do łazienek?

Zasadniczo system iQ-Therm działa również w pomieszczeniach wilgotnych, o ile zapewni się odpowiedno długie czasy schnięcia.  Przy tego rodzaju rozwiązaniu należy unikać wykładania ścian płytkami ceramicznymi, ponieważ stanowią one paroizolację, w związku z czym system iQ-Therm nie może w tych miejscach funkcjonować.


 

 

08 - Jakimi narzędziami docinać płyty?

Płyty można ciąć typowymi narzędziami do drewna. Szczególnie przydatne są tu ręczne i stołowe piły tarczowe oraz mechaniczne pilarki typu lisica.


 

 

 

09 - Czy system nadaje się do pokrywania tapetami?

Ze względu na ogromną różnorodność ogólnodostępnych klejów i tapet i brak niezawodnych danych pomiarowych jak dotychczas nie możemy polecić układania na systemie klasycznych tapet.

Na systemie iQ-Therm można układać sprawdzone przez TÜV, otwarte dyfuzyjnie, tekstylne tapety ścienne Systexx firmy Vitrulan (http://www.systexx-by-vitrulan.com/en/). Te okładziny są wzmocnione przed rozerwaniem, odporne na przebicie, ścieranie i szorowanie, ognioodporne i nieszkodliwe dla alergików. Są również odporne na środki dezynfekcyjne i myjące, a także zgodne z przepisami dotyczącymi emisji szkodliwych substancji i kontaktu z żywnością. Ponadto są one pokryte na spodzie klejem aktywowanym wodą. Klej ten jest już uwzględniony w podanych oporach dyfuzji! W ten sposób odpada „czynnik ryzyka“. Gwarantujemy, że rodzaj i ilość tego kleju nie odbijają się negatywnie na zdolności dyfuzyjnej systemu. Wszystkie tkaniny mają wartości współczynnika sd zdecydowanie poniżej wskazanych w certyfikacie TÜV: 0,14 m. Na zakończenie następuje malowanie farbami systemowymi iQ-Paint, iQ-Paint ST lub iQ-Paint IR.

Możliwe jest stosowanie alternatywnych okładzin ściennych! Należy się jednak upewnić, czy nie spowodują one przekroczenia współczynnika sd powyżej 0,4 m.


 

 

10 - Jakie są możliwości w zakresie wykańczania powierzchni?

Po nałożeniu tynku wierzchniego iQ-Top system iQ-Therm spełnia swoją funkcję. Aby uzyskać drobnoziarnistą powierzchnię można nanieść silnie otwartą dyfuzyjnie i aktywną kapilarnie szpachlówkę wygładzającą iQ-Fill.

 • Drobnoziarnista powłoka mineralna 
  iQ-Paint
  to klasyczna farba krzemianowa lub mineralna. Jest synonimem niezniszczalności i wysokiej jakości wykończenia. Zawdzięcza to zawartości mineralnego spoiwa, jakim jest szkło wodne, oraz jego niemalże 150-letniej historii jako materiału wykończeniowego. Ponadto farby krzemianowe należą do najbardziej otwartych dyfuzyjnie powłok malarskich.
 • Powłoka mineralna, teworząca strukturę na powierzchni
  iQ-Paint ST
  to również klasyczna farba krzemianowa lub mineralna. Ma te same właściwości techniczne, co iQ-Paint, jest jednak wypełniona dostrzegalnym materiałem ziarnistym, dzięki któremu podczas malowania powstaje powierzchnia o określonej strukturze.
 • Odbijająca ciepło farba wewnętrzna
  iQ-Paint IR
  to innowacyjna, odbijająca ciepło farba do ścian wewnętrznych i kolejny element systemu iQ-Therm. Dzięki określonej recepturze promieniowanie cieplne grzejników i innych źródeł energii (jak na przykład samych mieszkańców) odbijane jest od ściany do środka pomieszczenia. Powoduje to jeszcze szybsze ogrzewanie się pomieszczenia oraz dłuższe magazynowanie w nim ciepła. Komfort termiczny rośnie, a koszty energii zostają obniżone.
 • Farby czysto wapienne
  Historic Kalkfarbe
   lub Historic Kalkschlämme to czysto wapienne farby opracowane z myślą o budynkach chronionych jako zabytkowe. Dzięki nim  powstaje udany efekt symbiozy pomiędzy sprawdzoną tradycją i najnowocześniejszą techniką ociepleń, której wyjątkowym przykładem jest system iQ-Therm. Poprzez zastosowanie systemu farb Historic Kalk-Farbe powstaje interesująca możliwość odtworzenia dawnego blasku historycznej substancji budowlanej, bez rezygnowania z zalet budynku o zoptymalizowanej charaktyerystyce termicznej.
 • Wszystkie wymienione farby mogą być stosowane nie tylko na systemie iQ-Therm: nadają się również doskonale do malowania wszelkich innych rodzajów powierzchni ścian wewnętrznych.
 • Otwarta dyfuzyjnie „tapeta“ 
  Wszystkie powłoki malarskie iQ-Paint można stosować na przebadanych, otwartych dyfuzyjnietekstylnych okładzinach ściennych Systexx firmy Vitrulan.

 

 

 

11 - Czy można zastosować tynki inne, niż iQ-Top i iQ-Top LM?

iQ-Top i iQ-Top LM są dostosowane funkcjonalnie do wymogów systemu, w którego skład wchodzą. Oprócz optymalnego buforowania i rozprowadzania wilgoci zapewniają przyjemną i równomierną wilgotność powietrza w pomieszczeniu.

 


 

 

14 - Czy płyty systemu iQ-Therm wymagają kołkowania?

Na litych, nie obciążanych dynamicznie konstrukcjach iQ-Therm nie wymaga kołkowania ani do ścian, ani do sufitów. W przypadku konstrukcji obciążanych dynamicznie (jak np. szachulec), zaleca się stosowanie takich samych kołków, jak w stosowane w systemach termioizolacji zespolonej. Zwykle kołki osadza się tu w wypełnieniach, a nie w drewnianej konstrukcji szachulca.

 


 

 

15 - Czy iQ-Therm można stosować do ocieplenia sufitu?

Tak! Dla ułatwienia pracy płyty można w tym przypadku 2-3 razy pokryć szpachlówką iQ-Fill, co stanowi alternatywę dla iQ-Top.


 

 

16 - Czy kanaliki mają wystarczającą przewodność kapilarną? Krzemian wapnia jest przecież znacznie bardziej nasiąkliwy?

Przewodność kapilarna iQ-Therm została zoptymalizowana do maksymalnego transportu wilgoci 3kg wody/m² i rok. Odpowiada to ilości wilgoci, jaka w naszych środkowoeuropejskich klimatycznych wasrunkach brzegowych może maksymalnie wyschnąć, migrując w stronę pomieszczenia. Bardziej chłonne płyty, jak np. krzemian wapnia, są - patrząc z tego punktu widzenia - przewymiarowane i w gorętszych warunkach klimatycznych nie transportują już wilgoci. Ponadto maksymalna dopuszczlna ilość kondensatu wynosi wg DIN 4108 – 3, ustęp 4.2.1.c zaledwie 1 kg/m², w związku z czym system iQ-Therm zapewnia wyższe bezpieczeństwo z punktu widzenia chłonności.

 


 

 

17 - Dlaczego płyty ościeżowe nie mają perforacji?

Stosowanie perforowanych płyt iQ-Therm na ościeżach nie jest niezbędnie konieczne. Natomiast płyty nieperforowane mają tu następujące zalety:

 • W związku z brakiemperforacji płyty nie wymagają tynkowania - wystarczy jedynie szpachlówka, dzięki czemu najkłada się ogólnie cieńszą warstwę systemu.
 • Płyty bez otworów mają znacznie silniejsze działanie paroszczelne, dzięki czemu powstaje znacznie mniej kondensatu.
 • Płyty bez perforacji lepiej izolują termicznie: (λ = 0,028 W/mK).

 


 

 

 

18 - Jak gruba powinna być izolacja sufitów i połączonych z nimi ścian?

Aby dokładnie określić grubość izolacji, należałoby przeprowadzić oddzielne obliczenia zmierzające do oznaczenia współczynnika mostka termicznego wg DIN 4108-2. Stosując kompletną płytę iQ-Therm o szerokości 60 cm, ew. odpowiedni klin (szerokość również 60 cm) w zasadzie w każdym przypadku uzyska się bezpieczny rezultat.

 


 

 

20 - Jakie właściwości musi mieć podłoże przygtowane pod system iQ-Therm?

Podłoże musi być równe, aby zapewniało połączenie z systemem na całej powierzchni. Niedopuszczalne jest klejenie punktowe. Tynki gipsowe jak również zmurszałe tynki wapienne muszą zostać usunięte!

 


 

 

21 -Gdzie są granice stosowania systemu iQ-Therm?

Systemy o wysokiej izolacyjności cieplnej powinny być zawsze stosowane na całej powierzchni, ponieważ w strefach przejść między częściami izolowaniymi i odsłoniętymi ścian mogą powstać problemy. W przypadku częściowej termoizolacji, wykonywanej np. w ramach zwalczania grzyba w strefie mostków termicznych, należy w związku z tym używać materiałów o niższej izolacyjności termicznej, jak tynki renowacyjne lub antypleśniowe płyty renowacyjne.

 


 

22 - Jak mają się w odniesieniu do stystemu iQ-Therm zagadnienia ochrony przeciwpożarowej?

Płyty iQ-Therm są materiałem budowlanym klasy B2. W systemie  płyta iQ-Therm spełnia wymagania klasy B1. W mieszkaniach, niezależnie od piętra, na którym się znajdują, system iQ-Therm jest w związku z tym dozwolony.

Materiały termi=oizolacyjne oparte na poliuretanach w razie pożaru ani nie kapią ani płonąc, . Nie isytnieje również niebezpieczeństwo pożaru żarowego wewnątrz płyt PU. Nie ma w związku z tym potrzeby przeprowadzania badania przez Nadzór Budowlany pod kątem rozprzestrzeniania się żaru.

Ogranioczenia co do stosowania systemu iQ-Therm istnieją jedynie w przypadku dróg ewakuacyjnych i ratunkowych, ponieważ w tych miejscach moga być stosowane wyłącznie materiały budowlane klasy A1, np. Remmers Schimmelsanierplatten (SLP N). 


 

 

23 - Czy iQ-Therm stwarza zagrożenie dla zdrowia spowodowane uwalnianiem lotnych substancji organicznych?

System termoizolacji wewnętrznej iQ-Therm spełnia w teście komorowym wymogi AgBB dotyczące emisji lotnych i trudnolotnych związków organicznych (VOC i SVOC). Suma lotnych związków organicznych (TVOC) dla całego systemu wynosi po 28 dniach w komorze kontrolnejmniej niż 100 μg/m³. Spełnioone są również mocno zaostrzone kryteria emisyjne, jakie przewiduje znak ekologiczny dla niskoemisyjnych materiałów termoizolacyjnych.

Nie istnieje zagrożenie dla zdrowia.