iQ-Therm – Inteligentna termoizolacja wewnętrzna

Aktywny kapilarnie system o najwyższych parametrach izolacyjności termicznej (λ = 0,031 W/mK)

iQ-Therm - opracowany przez firmę Remmers, inteligentny system termoizolacji wewnętrznej, łączy aktywność kapilarną, termoizolacyjność
i zdolność regulacji zawartości wilgoci w powietrzu.

iQ-Therm oferuje niepowtarzalne
połączenie bezpiecznych z punktu
widzenia stosowania, aktywnych kapilarnie
materiałów krzemianowo-wapiennych
i wysokiej izolacyjności termicznej pianek organicznych. W ramach całego systemu, dzięki
obecności buforującej wilgoć warstwy
sorpcyjnej, dysponujemy dodatkowo regulacją wilgotności powietrza, zapewniającą przyjemny klimat w pomieszczeniu i pewną
ochronę przed powstawaniem pleśni.

  • Najwyższe parametry termoizolacyjne (λ = 0,031 W/mK), spełniają   wymogi przepisów o ochronie energii
  • Bardzo aktywna kapilarnie i przez to w 100% zabezpiecza przed wilgocią i pleśnią
  • Reguluje wilgotność powietrza, zapewnia przyjemny klimat
  • Wyraźnie i trwale redukuje koszty ogrzewania
  • Możliwa do stosowania we wszystkich budynkach bez zmiany wyglądu elewacji
  • Bardzo mała grubość  systemu, możliwe stosowanie miejscowe
  • Poztytywny bilans ekologiczny, sprawdzony przez Instititut für Bauen und Umwelt [Instytut Budownictwa i Środowiska Naturalnego]

<//li>