Zasady układania systemu iQ-Therm

1) Przygotowanie - Jako podłoże dozwolone są wszystkie materiały mineralne z wyjątkiem gipsu. Podłoże musi być suche i wolne od pyłu oraz substancji zmniejszających przyczepność.

2) iQ-Fix - Po odpowiednim przygotowaniu podłoża, na całą powierzchnię ścian oraz na płyty nakłada się iQ-Fix używając odpowiedniej pacy ząbkowanej. Materiał należy nakładać w krzyżujących się kierunkach.

3) iQ-Therm - Bezpośrednio po nałożeniu iQ-Fix układa się płyty termoizolacyjne iQ-Therm. Należy unikać spoin krzyżowych.

4) iQ-Top - Na płyty iQ-Therm nakłada się 10 - 15 mm porowatej lekkiej zaprawy mineralnej iQ-Top z tkaniną zbrojąca iQ-Tex.

5) iQ-Fill (Opcja) do malowania powierzchni, warstwę iQ-Top można wygładzić
materiałem iQ-Fill - mineralną, aktywną kapilarnie szpachlówką powierzchniową.

6) iQ-Paint - Do wykonania końcowej powłoki stosuje się otwartą kapilarnie farbę wewnętrzną iQ-Paint.

Krok za krokiem w stronę lepszego klimatu w pomieszczeniu

Remmers iQ-Therm stanowi ważną część pakietu działań służących energetycznej renowacji istniejących budynków!

Jeśli warunki ekonomiczne lub inne (np. wymagania ochrony zabytków) znacznie ograniczają możliwość zastosowania typowych rozwiązań budowlanych, to należy znaleźć akceptowalny kompromis pomiędzy izolacyjnością termiczną, komfortem mieszkalnym, możliwościami budżetowymi oraz zachowaniem historycznej elewacji.

Dzięki swym wyjątkowym właściwościom, system Remmers iQTherm stanowi dojrzałe, całościowe rozwiązanie w dziedzinie aktywnych kapilarnie i dobrze izolujących termicznie systemów ociepleniowych.