Powłoki odporowadzające elektryczność statyczną (AS/ESD)

Bezpieczny sposób na rozładowanie napięć

Gdzie wrażliwe układy elektroniczne trzeba chronić przed najmniejszymi nawet ładunkami elektryczności statycznej, tam zastosowanie znajdują nasze posadzki, spełniające normę ESD. Zapewniają one bezstresową pracę w miejscach wymagających zachowania szczególnej ostrożności.