Instrukcje czyszczenia i pielęgnacji

...zamknięć i powłok wiązanych epoksydami lub poliuretanami

Informacje ogólne

Eksploatacja posadzki powoduje z czasem jej zużycie i ewentualne przebarwienia. Zanieczyszczenia, w szczególności te o ziarnistym charakterze, wzmacniają działanie ścierające na powierzchni okładziny i prowadzą do jej nieodwracalnych uszkodzeń. Dlatego zarówno z przyczyn higienicznych jaki i z uwagi na zachowanie wartości i funkcjonalności posadzki każdą posadzkę należy regularnie  czyścić i pielęgnować.

W fazie budowy posadzkę należy chronić przez jej przykrycie. Podczas towarzyszących budowie prac porządkowych należy regularnie usuwać piasek, kurz i inne luźne zanieczyszczenia. Podczas dokonywania wyboru koloru posadzki należy uwzględnić fakt, że jaśniejsze barwy wymagają zwiększonych nakładów na czyszczenie.

Wyróżnia się następujące rodzaje czyszczenia i pielęgnacji:

 • Czyszczenie na zakończenie budowy
 • Pielęgnację podstawową
 • Czyszczenie główne/intensywne
 • Czyszczenie i pielęgnację podtrzymującą - ręczną lub maszynową
 • Pielęgnację uzupełniającą

Podczas dokonywania wyboru środków czyszczących i pielęgnacyjnych i techniki (maszyn lub padów), jak również metody czyszczenia należy generalnie zwracać uwagę na to, aby stosowane były wyłącznie takie z nich, które nie mają szkodliwego wpływu na powłokę posadzki.

Do zabiegów mechanicznych za pomocą maszyn czyszczących stosuje się oprócz szczotek różnego rodzaju kolorystycznie zróżnicowane nakładki. Im ciemniejszy pad, tym bardziej intensywne jest jego działanie szlifujące.

 • czarny pad
 • czerwony pad
 • zielony pad
 • biały pad
 • kontakt-pad

W przypadku posadzek o charakterze dekoracyjnym, gdzie 85 % zanieczyszczeń wnoszonych jest na obuwiu, obowiązuje zasada tworzenia "stref wyłapywania zanieczyszczeń". Ich zastosowanie obniża koszty czyszczenia, a wygląd i żywotność powłoki posadzkowej znacząco się poprawiają. Ruszty umieszczone przed drzwiami wejściowymi muszą obejmować całą szerokość drzwi, tak aby nie można było omijać ich bokami. Długość rusztu musi wynosić dwie do trzech długości kroku, a więc ok. 150 cm. Należy w miarę możliwości stosować ruszty "otwarte", lub ruchome. Jako "strefy wyłapywania zanieczyszczeń" w wejściach mogą być stosowane tekstylne bieżniki i maty. Chronią one okładzinę posadzki przed drobnymi zanieczyszczeniami, pyłem i wilgocią i dają się łatwo czyścić.

Czyszczenie na zakończenie budowy

Przed oddaniem do użytku nowo położona okładzina posadzkowa musi zostać poddana czyszczeniu na zakończenie budowy. Zależnie od stopnia zanieczyszczenia stosuje się w tym celu:

a) przy niewielkim zanieczyszczeniu - neutralne lub lekko alkaliczne środki czyszczące. Zaleca się oprócz czyszczenia ręcznego maszynowe czyszczenie na mokro z założoną szczotką do szorowania lub czerwonym padem.

b) w razie silnego zanieczyszczenia stosuje się środek do dokładnego czyszczenia. Odpowiednie tego rodzaju środki aplikuje się po rozcieńczeniu wodą i pozostawia na parę minut na powierzchni, aby mogły rozwinąć działanie czyszczące. Poprzez lekką obróbkę mechaniczną za pomocą maszyny jednotarczowej z czerwonym padem lub odpowiednią szczotką zanieczyszczenia są odrywane od podłoża, a następnie zbierane poprzez odkurzanie na mokro.

W obu przypadkach, przed następującą po czyszczeniu pielęgnacją, całą powierzchnię okładziny należy zneutralizować czystą wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Pielęgnacja podstawowa

Po zakończeniu czyszczenia po budowie względnie czyszczenia inauguracyjnego podsadzkę można poddać pierwszej, "bazowej" pielęgnacji. Zmniejsza ona niekorzystny wpływ oddziaływań mechanicznych i powodujących przebarwienia powierzchni okładziny, a ponadto ułatwia czyszczenie podtrzymujące. Generalnie wyróżnia się

 • Miejsca o niewielkiej i normalnej frekwencji
  Do powierzchni o frekwencji od niewielkiej do normalnej nadają się środki pielęgnacyjne, które dodaje się do wody do mycia podczas czyszczenia podtrzymującego. Aby utworzyć odpowiednią powłokę, zaleca się zwiększać w  początkowym okresie stężenie środka pielęgnacyjnego w wodzie. Poprzez polerowanie warstwy środka pielęgnacyjnego pozostającej na powierzchni tworzy się zamknięta i odporna na zużycie powłoka ochronna.
 • Miejsca o dużej frekwencji
  Powierzchnie silnie eksploatowane należy pielęgnować z użyciem emulsji samopołyskowych lub dyspersji polimerowych, odpornych na wodę i chodzenie. Tego rodzaju środki pielęgnacyjne po wyschnięciu pozostawiają na posadzce  cienką powłokę, służącą jako podstawa późniejszego czyszczenia podtrzymującego.

<//li>

Czyszczenie zasadnicze / intensywne

Czyszczenie zasadnicze / intensywne musi być wykonywane regularnie, zależnie od intensywności eksploatacji posadzki bądź występowania na niej uporczywych zabrudzeń albo nadmiernego nagromadzenia środków pielęgnacyjnych. Środki czyszczące należy nanosić rozcieńczane wodą i zgodnie z zaleceniami producenta pozostawiać na czyszczonej powierzchni na czas niezbędny do rozwinięcia ich czyszczącego działania. Zabrudzenia są następnie usuwane za pomocą lekkiej obróbki mechanicznej jedno- lub wielotarczowymi maszynami wyposażonymi w zbiornik i odpowiednią szczotkę lub talerz napędowy z odpowiednim padem czyszczącym (maksymalnie pad czerwony).

Brudną ciecz usuwa się następnie odkurzaczem do odkurzania na mokro. Po zakończeniu czyszczenia powierzchnia okładziny musi być tak długo spłukiwana czystą wodą, aż zostaną całkowicie usunięte resztki środka czyszczącego. Po całkowitym wyschnięciu posadzki wykonuje się ponową pielęgnację podstawową. Jeśli zasada ta nie będzie przestrzegana, może dojść do problemów z przyczepnością środka pielęgnującego. Producenci środków czyszczących i pielęgnacyjnych oferują dopasowane do siebie produkty, dlatego zaleca się używanie środków jednego producenta.

Czyszczenie podtrzymujące

Czyszczenie podtrzymujące wykonuje się zależnie od rodzaju zabrudzeń i stopnia zanieczyszczenia posadzki, korzystając z odpowiednio do nich dobranych środków czyszczących i pielęgnacyjnych, metodami opisanymi poniżej.

 • metoda ręczna
  Lekkie zabrudzenia z leżącymi luźno lub nieznacznie przywierającymi zabrudzeniami usuwa się sprzętem do czyszczenia na wilgotno. Przy czym powierzchnię okładziny pokrywa się całkowicie cienką błoną wody (środki czyszczące lub pielęgnacyjne należy dodać do wody w sposób zgodny z zaleceniami ich producenta) w taki sposób, by na posadzce nie powstały kałuże. W przypadku stosowania środka pielęgnującego po wyschnięciu wody na powierzchni posadzki powstaje cienka warstwa ochronna. W razie silniejszych zabrudzeń cienką warstwę wody pozostawia się na powierzchni, aby środek czyszczący mógł rozwinąć swoje działanie, po czym brudną ciecz należy zebrać.
 • metoda maszynowa
  W przypadku realizacji zadań związanych z większymi powierzchniami stosuje się automaty czyszczące, które równocześnie szorują i odsysają zanieczyszczenia. Metoda ta jest odpowiednikiem czyszczenia na mokro. Do wody - zgodnie z zaleceniami producenta - dodaje się odpowiednio dobrany środek czyszczący lub pielęgnat. Aby mogła powstać warstwa ochronna, odsysanie zanieczyszczeń musi być ustawione w automacie w sposób zalecany przez producenta urządzenia.

Ładunki elektrostatyczne

Z powodu zjawiska influencji, podczas poruszania się pieszo lub w pojazdach (zwłaszcza po świeżo ułożonych posadzkach żywicznych),  może dochodzić do naładowania osób  lub pojazdów. To uciążliwe zjawisko wzmagane jest dodatkowo przez suche powietrze, w związku z czym w okresie grzewczym o niskiej wilgotności względnej < 30 % wszelkie powłoki z żywic syntetycznych należy pielęgnować środkami antystatycznymi. Ta zasada obowiązuje również w przypadku posadzek przewodzących lub zgodnych z wymogami ESD.

Ogólnie rzecz biorąc okładziny przewodzące mogą być czyszczone i pielęgnowane opisanymi już metodami.

Należy sprawdzić, czy środki czyszczące i pielęgnacyjne nie wytwarzają warstw izolujących, ograniczających skuteczność przewodności. W takim przypadku należy zawsze zasięgnąć porady producenta środków.

Okładziny antypoślizgowe

Okładziny antypoślizgowe wymagają szczególnych nakładów na czyszczenie i pielęgnację, w szczególności te o klasie antypoślizgowości powyżej R 10. Z uwagi na strukturalny charakter nawierzchni zanieczyszczenia przywierają z większą łatwością. Z reguły czyszczenie w takich przypadkach wykonuje się za pomocą systemów szczotek.

Wskazówki specjalne

Przebarwienia:
Kolorowa, a przede wszystkim czarna guma może w razie dłuższego kontaktu z okładziną posadzkową doprowadzić do powstania przebarwień, których nie da się już usunąć, jak na przykład ślady opon samochodowych albo nóżek maszyn. Aby zapobiec powstawaniu tego rodzaju przebarwień, należy stosować kółka poliuretanowe lub maty podkładowe. Barwniki, farby do włosów, wybielacze lub środki dezynfekcyjne również mogą być przyczyną przebarwień, jeśli nie zostaną bezzwłocznie usunięte.

Krzesła i meble biurowe:
W przypadku elastycznych okładzin i powłok posadzkowych powinny być zgodnie z DIN 12529 wyposażone w miękkie kółka typu "W". Umeblowanie należy wyposażyć w ślizgacze filcowe. Ponadto należy zwrócić uwagę na to, aby przylegające do posadzek krawędzie mebli i krzeseł były zaokrąglone (nie miały ostrych brzegów).

Ślady iskier i ognia:
Zależnie od temperatury i czasu oddziaływania, na skutek opadania iskier lub żaru papierosowego na powierzchni powłoki mogą powstać plamy.

Ścier gumowy: 
Na płaszczyznach przejezdnych przebarwienia powstają na powierzchni powłoki, wskutek kontaktu ze ścierem gumowym. Ponadto tego rodzaju powierzchnie przejezdne wykazują na skutek ścieru gumowego przyspieszone zużycie, ślady opon i przebarwienia. Dotyczy to w szczególności miejsc o dużej frekwencji i obciążonych szybko obracającymi się kołami wózków widłowych.

Podsumowanie

Opisane wyżej metody zachowania wartości posadzek opracowane zostały we współpracy ze specjalistami z branży środków czystościowych i stanowią przegląd ogólnie stosowanych metod.

Firma Remmers Baustofftechnik GmbH, Löningen, sprawdziła skuteczność poszczególnych środków czyszczących i pielęgnacyjnych. Badania przeprowadzono wspólnie z:

Johannes Kiehl KG
Werk und Zentralverwaltung
Robert-Bosch-Straße 9
D-85235 Odelzhausen
Telefon: +49 8134 9305-0
Faks: +49 8134 6466
E-mail: info@kiehl-group.com

Hauptverwaltung
CC-Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D53175 Bonn
Telefon: +49 228 95352-0
Faks: +49 228 95352-29
E-mail: geschaeftsleitung@drschutz.com


JohnsonDiversy
Deutschland GmbH & Co. KG
Mallaustraße 50–56
68219 Mannheim
Telefon: +49 621 8757-0
Faks: +49 621 877-8266
E-mail: info.de@johnsondiversey.com
www.johnsondiversey.de
Poszczególne produkty i systemy powłok są przebadane pod kątem zdatności do czyszczenia i tolerancji z otoczeniem. Zalecenia odnoszące się do konkretnych produktów/systemów można zamówić w firmie Remmers Polska Sp. z o.o.

Materialy źródłowe

Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, Hrsg.,
DAfStb-Richtlinue Schutz und Instandsetzung
von Betonbauteilen (Instandsetzungs-Richtlinie),
Wydawnictwo Beuth Verlag, numer dystrybucyjny 65030,
wydanie z października 2001 r., uzupełnione w grudniu 2005 r.


Arbeitskreis Reaktionsharze im Betonbau,
Anwendungen von Reaktionsharzen im Betonbau,
część 3.2: Verarbeitung von Reaktionsharz auf Beton,
Wydawnictwo Beton-Verlag, Düsseldorf
czerwiec 1984 r.


Universität Wuppertal,
Wuppertaler Sicherheitsgrenzwerte
und Sicherheitsgrenzwerte der gesetzlichen
Unfallversicherer zur Rutschhemmung
der Reibpartner Sohle – Fußboden,
Wuppertal 1996 r.


DWA, arkusz roboczy -A 786 Technische Regeln
wassergefährdender Stoffe (TRwS),
Ausführung von Dichtflächen,
październik 2005 r.