Badania i rozwój

Innowacje nie spadają z nieba...

Remmers jest średniej wielkości przedsiębiorstwem rodzinnym, zatrudniającym ponad 1400 pracowniów i jest synonimem najwyższych kompetencji we wszystkich dziedzinach związanych z ochroną budowli, drewna i posadzek. Od ponad 60 lat opracowujemy, produkyjemy i sprzedajemy w całej Europie ekologiczne i trwałe systemy produktów.

W tym celu ponad 60 osób w naszych laboratoriach badawczo-rozwojowych pracuje nad innowacyjnymi, produktami o jak najmniejszej uciążliwości dla środowiska, rozumianej także jako oszczędność zasobów naturalnych.

W wielu rządowych projektach rozwojowych Remmers zdołał przekształcić innowacyjne pomysły w skuteczne produkty. Wyróżniającym się przykładem niech będzie w tym miejscu modelowe przedsięwzięcie „Ochrona powierzchni kamiennych poprzez aplikację ewstrów kwasu krzemowego“ (Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), Osnabrück, AZ 09445).

Również obecnie firma Remmers jest partnerem w licznych wspieranych przez rządy projektach krajowych i europejskich:

  • Projekt BMBF 'HelioClean'
  • Projekt BMBF 'Kalte Keramik'
  • Projekt BMBF 'NanoLambda'
  • Projekt unijny '3Encult'