Tarnowo Podgórne i Löningen

Tarnowo Podgórne:  tu jest Remmers Polska Sp. z o.o.

Tarnowo Podgórne to odnosząca sukcesy atrakcyjna gmina Wielkopolski.  
U podstaw wzorcowego rozwoju leżą przemiany ustrojowe, które zaszły w Polsce na początku lat 90 - tych. Uwolnienie mechanizmów rynkowych w gospodarce, samorządność w życiu społecznym, wolność wyboru pozwoliły wykorzystać szansę, która podówczas się pojawiła, a motto "Poziom wyżej" jest odzwierciedleniem stałych ambicji gminy.  

Sukces gminy był możliwy dzięki wykorzystaniu posiadanego potencjału w połączeniu z tworzeniem szans rozwoju istniejących i nowych przedsiębiorstw. Najważniejszym okazało się umiejętne wykorzystanie wielkiego atutu gminy, tj. jej położenia.

Bliskość Poznania, przechodząca przez gminę międzynarodowa trasa nr 92 oraz łatwy dojazd do zachodniej granicy Polski spowodowały, że gmina Tarnowo Podgórne stała się atrakcyjnym miejscem dla potencjalnych inwestorów. W efekcie z roku na rok wzrasta liczba podmiotów gospodarczych - zarówno dużych fabryk znanych koncernów, jak i małych lokalnych przedsiębiorstw. Rozwój gospodarczy to w konsekwencji napływ nowych mieszkańców, to kolejno coraz większe do zaspokojenia ich potrzeby życiowe, czyli konieczność rozwoju dalszych podmiotów gospodarczych sektora usług.  

Dzisiaj Tarnowo Podgórne jest gminą, w której obok siebie działa wielki przemysł i duża liczba małych dynamicznych przedsiębiorstw, w której bardzo dba się o rozwój oświaty, o ofertę kulturalną i sportowo - rekreacyjną, w której obok obszarów wielkoprzemysłowych jest obszar chronionego krajobrazu.

Film promocyjny nt. Tarnowa Podgórnego

Strona internetowa gminy Tarnowo Podgórne

Löningen, czyli skąd pochodzi Remmers

14-tysięczna miejscowość w trójkącie między  Oldenburgiem, Osnabrückiem i granicą holenderską. Pierwsze wzmianki historyczne pojawiły się już w 822 roku: miejsce to nazywano wówczas Loingo. To małe miasteczko o dużych ambicjach, położone w pięknej dolinie Hasy. Panujące tu spokój i łagodny klimat stanowią doskonały pretekst do wypraw pieszych i rowerowych.   

Ciekawostką Löningen jest pozorna sprzeczność: pomimo bowiem obecności dwóch dużych zakładów przemysłowych, w tym zajmującej się chemią budowlaną firmy Remmers miasto ma oficjalny status miejscowości wypoczynkowej, a kolejna duża firma - producent napojów - bezpiecznie korzysta z lokalnych źródeł wody. 

Te dwa fakty to dobitny dowód na to, z jaką powagą, odpowiedzialnością, a przede wszystkim skutecznością firma Remmers Baustofftechnik traktuje ochronę środowiska i swój czynny wkład w jej przestrzeganie.  

Strona internetowa Löningen (w j. niemieckim)