iQ-Lator

"iQ-Lator" to program do higrotechnicznej oceny konstrukcji przestrzennych.

Umożliwia przeprowadzenie stacjonarnych obliczeń wielowarstwowych, jednowymiarowych konstrukcji (ściany, dachy itp.) zgodnie z normą DIN 4108-3. W przeciwieństwie do tradycyjnego wykresu Glasera algorytm obliczeniowy programu iQ-Lator uwzględnia również transport wody w stanie płynnym.

Dzięki temu można określić rozprzestrzenianie się wewnętrznego kondensatu. Daje to znacznie bardziej realistyczną ocenę konstrukcji elementów budowlanych niż było to dotychczas możliwe. Przede wszystkim w innowacyjnych systemach termoizolacji wewnętrznych ta nowa metoda obliczeniowa pozwala na wykonywanie szacunków i przeprowadzanie dowodów, jakie w oparciu o  diagram Glasera nie są możliwe. Za pomocą iQ-Latora można uzyskać realistyczne dane  na temat temperatur, prężności par i zawartości wilgoci.

  • Opór przenikania ciepła
    Opór przewodzenia ciepła (zależny od wilgotności współczynnik RT, wyrażony w m²K/W) lub współczynnik przewodzenia ciepła (zależny od wilgotności współczynnik U W/m²K) w stanie przed lub po renowacji.
  • Temperatura powierzchni ściany
    Podwyższenie temperatury powierzchni ściany o 2°C umożliwia obniżenie temperatury w pomieszczeniu o 1 °C - przy zachowaniu takiego samego odczuwalnego komfortu (oszczędność kosztów ernergii ok. 6 %).
  • Wymagania wg DIN 4108
    Chodzi tu w szczególności o ciepłochronność, ochronę przed wilgocią i czasy wysychania w lecie.

Pełną, płatną, jednostanowiskową wersję iQ-Latora wraz z już zainstalowaną biblioteką materiałów budowlanych i termoizolacyjnych można zamówić wnosząc opłatę licencyjną w wysokości 975,- zł + 23%VAT za licencję jednostanowiskową. Ponadto w tym miejscu można indywidualnie wprowadzić dalsze parametry materiałowe. Aby dokonać zamówienia proszę wypełnić poniższy formularz.

W uzupełnieniu do parametrów materiałowych, które już są zawarte w programie iQ-Lator, w tym miejscu można uzyskać dalsze pakiety danych.

W ramach projektu badawczego Bank Danych MASEA opracował zestaw danych materiałowych do energetycznej renowacji istniejących budynków, zawierające szereg danych przydatnych w programie iQ-Lator. Jest to obszerny zbiór charakterystycznych parametrów materiałowych. Są one dostępne bezpłatnie w internecie, pod adresem www.masea-ensan.com.