• Aqua H-480-Härter

  Nr art. 380684

  Aqua H-480-Härter

  Izocyjanian do utwardzania lakierów wodnych

  Wariant
  3806 | Aqua H-480-Härter
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo poliizocyjanian alifatyczny
  Gęstość (20 °C) około 1,13 g/cm³
  Zapach charakterystyczny
  Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 4 około 40

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do lakierów wodnych 2K:
   Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel
   Aqua 2HL-411/90-Hochglanzlack
  • Do wybranych lakierów wodnych 1K
  • Do poprawy odporności (wytrzymałości) lakierów

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Zwiększanie wytrzymałości fizycznej i odporności chemicznej lakierów
  • Światłotrwałość
  • Dobra mieszalność przy zastosowaniu mieszadła Remmers Patentdisperser
  • Sposób stosowania
   • Stosować mieszadło Patentdisperser
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +25 °C.

   • Szczegóły dotyczące proporcji mieszania i stosowania zawarte są w instrukcjach technicznych stosowanych lakierów.

    Utwardzacz dodawać podczas mieszania, a mieszankę doprowadzić do stanu jednorodności za pomocą mieszadła Remmers Patentdisperser.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

    Nie należy dopuszczać do stwardnienia wymieszanych resztek materiału w zamkniętych opakowaniach.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Rozcieńczanie

    Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do użycia

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Stosować mieszadło Patentdisperser
   • Mieszadło Remmers Patentdisperser

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania 6 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu chłodnym i suchym, zabezpieczonym przed mrozem, produkt można składować przez co najmniej 6 miesięcy.

  • Zużycie
   • Patrz informacje na temat lakieru

  • Wskazówki ogólne
   • W przypadku certyfikowanych wyrobów i systemów należy przestrzegać odpowiednich sprawozdań z badań/certyfikatów oraz karty danych technicznych.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.