• MultiSil

  Nr art. 737812

  MultiSil

  Uniwersalny, alkoksysieciujący uszczelniacz silikonowy

  Kolor: szary okienny | 7378
  Kolor: szary okienny | 7378
  Wybierz kolor
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) ok. 1,0 g/ml

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Naprężenie rozciągające
  100 % (DIN EN ISO 8339)
  0,28 N/mm²
  Wydłużenie przy zerwaniu
  (DIN EN ISO 8339)
  > 200%
  Zdolność powracania do stanu pierwotnego
  (DIN EN ISO 7389)
  > 80%
  Strata objętości
  (DIN EN ISO 10563)
  około -4%
  Dopuszczalne odkształcenie całkowite
  (DIN EN 15651-1)
  25%

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do podłóg drewnianych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • posadzki / ściany / sufity wewnątrz i na zewnątrz
  • Do uszczelniania przeszkleń, w szczególności w produkcji okien
  • Spoiny dylatacyjne i łączące w budownictwie i w pomieszczeniach sanitarnych
  • Uszczelnienia dachów
  • Konstrukcje blaszane i metalowe
  • W zabudowie wnętrz, do parkietów itp.
  • Montaż luster i pleksi

  Właściwości

  • Odporny na ścieranie, nie smuży
  • Toleruje powłoki wg DIN 52452, część 4
  • Zawiera substancję zabezpieczającą powłokę przed uszkodzeniem mikrobiologicznym
  • Produkt ekstremalnie przyczepny
  • Na wielu podłożach nie wymaga gruntowania nadającego przyczepność
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Ścianki spoin muszą być nośne, suche, czyste i wolne od tłuszczu, metale należy oczyścić do ich metalicznej powierzchni

   • Przygotowania

    W przypadku okien należy przestrzegać przepisów DIN 18545 lub informacji instytutu IFT Rosenheim.

    W budownictwie należy zachować wymiary spoin zgodnie z DIN 18540.

    Zbyt głębokie szczeliny należy wypełnić sznurami piankowymi o przekroju okrągłym.

    W razie potrzeby wzgl. zależnie od podłoża należy zastosować nadającą przyczepność powłokę gruntującą Silicon Primer P.

    Przestrzegać czasów odpowietrzania.

  • Sposób stosowania
   • pistolet do uszczelnień
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 35 °C
   • Szpachla
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +35 °C.

   • Końcówkę należy ściąć ukośnie odpowiednio do szerokości spoiny i wypełnić szczelinę materiałem.

    Materiał należy przy tym nanosić pod wystarczającym ciśnieniem na ścianki szczeliny, następnie wygładzić za pomocą zwilżonej szpachelki.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Tworzenie powłoki i wnikanie w podłoże uzależnione są od czasu przechowywania i zmieniają się wraz ze starzeniem się produktu.

    Czas wiązania wydłuża się proporcjonalnie do głębokości spoiny.

   • Suszenie

    Tworzenie powłoki: ok. 8 minut (+23 °C/50 % w.w.p.) Stwardnienie: ok. 2 mm/dzień (+23 °C/50 % w.w.p.)

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pistolet do uszczelnień
   • Szpachla
   • pistolety ręczne lub pneumatyczne, szpachla, taśma klejąca

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania 9 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym ale zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 9 mies.

    Wersje specjalne (kolor / konsystencja) - 6 miesięcy

    Sprawdzić nadruk na opakowaniu.

  • Zużycie
   • Około 100 ml/mb na spoinę o przekroju 1 cm²

  • Wskazówki ogólne
   • Generalnie, w określonych warunkach uszczelniacze silikonowe mają tendencję do (żółtych przebarwień. Poniżej najistotniejsze czynniki, które na to wpływają:
    - Kontakt z systemami powłokowymi na bazie żywic alkidowych lub oleju lnianego
    - uzależniony od gatunku drewna kontakt z żywicami i terpenami
    - kontakt z nieodpowiednimi środkami czyszczącymi
    - ciemne pomieszczenia
    - obciążenie dymem tytoniowym.

     

    Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe