• PUR H-280-Härter
 • PUR H-280-Härter
  • PUR H-280-Härter
  • PUR H-280-Härter

  Nr art. 197584

  PUR H-280-Härter

  Izocyjanian do utwardzania lakierów poliuretanowych

  Wariant
  1975 | PUR H-280-Härter
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 0,98 g/cm³
  Zapach charakterystyczny
  Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 4 około 15

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do utwardzania dwukomponentowych lakierów poliuretanowych w podanej proporcji mieszania
  • Do drewna bielonego

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Światłotrwałość
  • Produkt nie zawiera związków aromatycznych
  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 18 °C maks. 25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od +18 °C do +25 °C

   • Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania 6 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu chłodnym i suchym, zabezpieczonym przed mrozem, produkt można składować przez co najmniej 6 miesięcy.

  • Zużycie
   • Dodać do lakieru w podanej proporcji

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.