• PUR HCL-248/90-Hochglanz-Colorlack

  Nr art. 513801

  PUR HCL-248/90-Hochglanz-Colorlack

  Wysokopołyskowy lakier nawierzchniowy 2K o doskonałej stabilności objętościowej i wcześnie uzyskiwanej zdatności do polerowania

  Wariant
  PUR HCL-248/90 wysoki połysk
  Kolor:
  Kolory niestandardowe, wysoki połysk | 5138
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) Zależnie od koloru: 1-1,40 g/cm³
  Temperatura zapłonu < 27°C

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • do mebli
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do wysokiej jakości mebli
  • Do materiałów drewnopochodnych
  • Idealnie nadaje się do stosowania na powierzchniach uprzednio poddanych aplikacji wypełniaczy poliuretanowych Remmers
  • Jako powłoka nawierzchniowa

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • Nieograniczona odporność na zadrapania
  • Dobra podatność na szlifowanie i polerowanie
  • Silne wypełnienie
  • Duża siła krycia
  • Trudnopalność
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

   • Przygotowania

    W razie potrzeby zmyć za pomocą rozcieńczalnika V-890

    Na oszlifowaną folię gruntującą można nakładać bezpośrednio.

    Bezpośrednio po oszlifowaniu i usunięciu pyłu należy rozpocząć nakładanie powłoki.

    Zaizolowane płyty MDF i lite drewno należy przygotować za pomocą wypełniacza poliuretanowego Remmers

  • Sposób stosowania
   • natrysk airless/airmix pistolet kubełkowy
   • Temperatura stosowania min. 18 °C maks. 25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża muszą się mieścić w przedziale od +8 °C do maks. +30 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Natrysk: metoda airless i airmix

    Pistolet kubełkowy: dysza: 1,6 - 1,8 mm; ciśnienie natrysku: 2 - 3 bar

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-120 bar.

    Natrysk airmix: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-100 bar, ciśnienie natrysku: 1,2-2 bar

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 16 godz.
   • Izocyjaniany reagują z wilgocią zawartą w powietrzu, dlatego opakowanie z utwardzaczem należy przechowywać szczelnie zamknięte.

    Efekty metaliczne i odcienie światła dziennego (które w zależności od pigmentacji mogą ew. nie być trwale światłoodporne) mogą ze względu na specjalne pigmenty prowadzić do zmniejszenia połysku. W takim przypadku zalecamy późniejsze polerowanie na wysoki połysk lub lakierowanie za pomocą PUR HL-211/90. Zalecamy również skontaktowanie się z serwisem technicznym firmy Remmers w sprawie tego specjalnego zastosowania.

   • Suszenie

    Pyłosuchość: po ok. 30 min. Powłoka sucha w dotyku: po ok. 60 min. Zdatność powłoki do szlifowania / dalszej obróbki: po ok. 16 godz. Zdatność do polerowania: po ok. 48 godz. Odporność na sztaplowanie: po ok. 48 godz. Wartości sprawdzone w praktyce w temperaturze otoczenia 20°C i wilgotności względnej powietrza 65 %. Niskie temperatury i wysoka wilgotność wydłużają proces schnięcia.

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Rozcieńczać za pomocą V-893 (10 - 30 %).

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk airless/airmix pistolet kubełkowy
   • Urządzenia pneumatyczne lub typu airless - Pistolet kubełkowy: dysza: 1,6 - 1,8 mm; ciśnienie powietrza: 2 – 3 bar - Urządzenie typu airless: dysza: 0,23 – 0,28 mm; ciśnienie materiału: 80 – 120 bar - Urządzenie typu airmix: dysza: 0,23 – 0,28 mm; ciśnienie materiału: 80 – 100 bar; ciśnienie powietrza: 1,2 – 2,0 bar

   • Narzędzia myć środkiem WV-891-Waschverdünnung albo V-890-Verdünnung.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 120 ml - 150 ml / m² na jedną warstwę
   • 120 - 150 ml/m² na jedną warstwę

  • Wskazówki ogólne
   • W przypadku certyfikowanych wyrobów i systemów należy przestrzegać odpowiednich sprawozdań z badań/certyfikatów oraz karty danych technicznych.

    Dla zachowania wartości powierzchni zalecamy jej regularne czyszczenie i pielęgnację za pomocą niekłaczącej ścierki bawełnianej. Proszę stosować środki pielęgnacyjne nie zawierające silikonu i rozpuszczalników.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.