• PUR PF-232-Pigmentfüller

  Nr art. 513205

  PUR PF-232-Pigmentfüller

  Silnie pigmentowany wypełniacz natryskowy 2K o doskonałej podatności na szlifowanie

  Kolor: biały | 5132
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) ok. 1,20 g/cm²
  Temperatura zapłonu < 12 °C
  Lepkość 40 - 50 s w 4 mm kubku Forda

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • do mebli
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do przygotowywania kryjąco pigmentowanych powłok lakierniczych
  • Do wysokiej jakości mebli
  • Do litego drewna i materiałów drewnopochodnych

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Odporność na promieniowanie UV
  • Duża siła wypełniania
  • Dobra rozlewność
  • Szybkie schnięcie i dobra podatność na szlifowanie
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

   • Przygotowania

    Podłoże oszlifować papierem ściernym o ziarnistości P 150 - 180.

    Bezpośrednio po oszlifowaniu i usunięciu pyłu należy rozpocząć nakładanie powłoki.

    Gniazda żywicy należy usunąć albo odpowiednio odizolować za pomocą PUR FG-205.

    Podłoża krytyczne lub podlegające silnym obciążeniom należy zagruntować za pomocą PUR FG-205.

    U2_HB_24

  • Sposób stosowania
   • natrysk airless/airmix pistolet kubełkowy
   • Temperatura stosowania min. 18 °C maks. 25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +8 °C do maks. +30 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Natrysk.

    Pistolet kubełkowy: dysza: 2,0 - 2,5 mm, ciśnienie powietrza: 2,0 - 3,0 bar

    Natrysk airmix: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-100 bar, ciśnienie natrysku: 1,2-2 bar

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-120 bar.

    Po wyschnięciu wykonać międzyszlif papierem ściernym P 240 - 320

    W razie potrzeby czynność należy powtórzyć.

    Po wyschnięciu nakłada się międzywarstwy i powłki końcowe z odpowiednich produktów.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 2 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Okno czasowe, w ramach którego produkt może być pokrywany lakierem bez wykonywania międzyszlifu, podane jest w punkcie "Schnięcie". Po przekroczeniu tego czasu powierzchnię należy przed dalszą obróbką przeszlifować i oczyścić z pyłu.

    Podczas pakowania polakierowanych na gotowo elementów drewnianych należy stosować materiały przepuszczające powietrze.

   • Suszenie

    Pyłosuchość: po ok. 30 min. Powłoka sucha w dotyku: po ok. 60 min. Zdatność do szlifowania / dalszej obróbki po ok. 120 Min. Zdatność do sztaplowania: po ok. 16 godz. Wartości sprawdzone w praktyce w temp. otoczenia 20°C i65 % wwp. Niskie temperatury i wysoka wilgotność wydłużają proces schnięcia.

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    W razie potrzeby użyć rozcieńczalnika V-890-Verdünnung.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk airless/airmix pistolet kubełkowy
   • Pistolet kubełkowy: dysza 2,0 - 2,5 mm , ciśnienie powietrza 2 – 3 bar Urządzenie airless: dysza 0,28 – 0,33 mm , ciśnienie materiału 80 – 120 bar Urządzenie airmix: dysza 0,28 – 0,33 mm, ciśnienie materiału 80 – 100 bar , ciśnienie powietrza 1,2 – 2,0 bar

   • Narzędzia myć środkiem WV-891-Waschverdünnung albo V-890-Verdünnung.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 125 ml - 225 ml / m² na jedną warstwę
   • 125 - 225 ml/m² na jedną warstwę

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.