• Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel

  Nr art. 386905

  Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel

  Trudnopalny, dwuskładnikowy lakier warstwowy o wysokiej odporności

  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo Akryl
  Gęstość (20 °C) ok. 1,03 g/cm³
  Zapach Charakterystyczny
  Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 4 Ok. 42

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • do drzwi wewnętrznych
  • do mebli
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego we wnętrzach
  • Jako powłoka gruntująca i nawierzchniowa
  • Do litego drewna i forniru
  • Do wysokiej jakości mebli
  • Do blatów stołowych i roboczych
  • Jako powłoka nawierzchniowa na lakierach barwnych (nadaje odporność na zadrapania oraz wyznacza stopień połysku)
  • Do lakierowania dębiny bez efektu zielonych przebarwień

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Dobra rozlewność
  • Wysoka przezroczystość, dobre podkreślanie rysunku usłojenia drewna
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Dobra odporność na wiele popularnych kremów do rąk
  • Odporność na plastyfikatory PCV
  • Bardzo wysoka odporność na zadrapania
  • Światłotrwałość
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

   • Przygotowania

    Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć rozcieńczalnikiem Remmers WV-891-Waschverdünnung lub V-890.

    Szlif wykonać papierem ściernym o uziarnieniu P 100-180.

    Jeśli wymagana jest aranżacja kolorystyczna, to podłoże należy pomalować bejcą Aqua KB-004, Aqua BB-007 albo Aqua PB-006.

  • Sposób stosowania
   • natrysk airless/airmix pistolet kubełkowy
   • Temperatura stosowania min. 18 °C maks. 25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +18°C do maks. +25°C.

   • Natrysk.

    Pistolet kubełkowy: dysza: 2,0 - 2,5 mm, ciśnienie powietrza: 2,0 - 3,0 bar

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-120 bar.

    Natrysk airmix: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-100 bar, ciśnienie natrysku: 1,2-2 bar

    Po wyschnięciu wykonać staranny szlif matowy (P 240 - 320).

    Ewentualną 2 warstwę nałożyć w ciągu tego samego dnia roboczego (po 4-8 godzinach).

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

    Nie należy dopuszczać do stwardnienia wymieszanych resztek materiału w zamkniętych opakowaniach.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4-8 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Podczas lakierowania powierzchni malowanych lakierami kolorowymi można w razie potrzeby dodać do produktu maksymalnie 5 % lakieru barwnego W tym przypadku należy koniecznie sprawdzić kolor.

    Zalecenia dotyczące pokrywania zgodnego ze specyfiką podłoża można znaleźć na naszej stronie internetowej www.remmers.pl.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka uzyskuje po upływie ok. 1 godz., sucha w dotyku jest po ok. 3 godz., do dalszej obróbki nadaje się po ok. 4-8 godz.

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Produkt gotowy do użycia, w razie potrzeby rozcieńczać wodą, dodając nie więcej niż 10 %.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk airless/airmix pistolet kubełkowy
   • Pistolet kubełkowy, urządzenia typu airless i airmix

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 80 ml - 120 ml / m² na jedną warstwę
   • 80-120 ml/m² na jedną warstwę

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.