• PUR ASL-226/05-Antiscratch-Lack

  Nr art. 513005

  PUR ASL-226/05-Antiscratch-Lack

  Głęboko matowy dwukomponentowy lakier nawierzchniowy o doskonałej odporności na zadrapania, do miejsc ekstremalnie narażonych na obciążenia mechaniczne

  Kolor: bezbarwny, głęboki mat | 5130
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) ok. 0,88 g/cm²
  Temperatura zapłonu < 12 °C
  Stopień połysku < 7 jednostek (kąt pomiaru 60°)
  Lepkość 22 - 25 s w 4 mm kubku Forda

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • do mebli
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do wysokiej jakości mebli
  • Do litego drewna i materiałów drewnopochodnych
  • Bardzo wysoka odporność na zadrapania
  • Jako powłoka nawierzchniowa
  • Jako lakier nawierzchniowy do lakierów poliuretanowych Remmers

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Wysoka wytrzymałość na obciążenia mechaniczne
  • Bardzo wysoka odporność na zadrapania
  • Bardzo mała tendencja do wybłyszczania
  • Trudnopalność
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

   • Przygotowania

    W razie potrzeby podłoże należy przygotować za pomocą odpowiedniego lakieru poliuretanowego i oszlifować

    Bezpośrednio po oszlifowaniu i usunięciu pyłu należy rozpocząć nakładanie powłoki.

  • Sposób stosowania
   • natrysk airless/airmix pistolet kubełkowy
   • Temperatura stosowania min. 18 °C maks. 25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +8°C do maks. + 25°C.

   • Materiał starannie rozmieszać, mieszać także podczas stosowania i po przerwach w pracy.

    Natrysk.

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-120 bar.

    Natrysk airmix: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-100 bar, ciśnienie natrysku: 1,2-2 bar

    Pistolet kubełkowy: dysza: 1,8 - 2,0 mm; ciśnienie na rozpylaczu: 2 - 3 bar.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 16 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    W razie potrzeby podczas lakierowania do produktu można dodać maksymalnie 5 % lakieru barwnego, aby przeciwdziałać przesunięciu jego tonacji barwnej (na osi jasności).

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka osiąga po: ok. 30 min Odporność na sztaplowanie osiąga po: ok. 16 godz.

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    W razie potrzeby stosować rozcieńczalnik V-890, V-893 i V-897

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk airless/airmix pistolet kubełkowy
   • Pistolety pneumatyczne i urządzenia natryskowe. Pistolet kubełkowy.

   • Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

    Narzędzia myć środkiem WV-891-Waschverdünnung albo V-890-Verdünnung.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 100 - 120 ml / m² na jedną warstwę
   • 100 - 120 ml/m² na jedną warstwę

  • Wskazówki ogólne
   • Dla zachowania wartości powierzchni zalecamy jej regularne czyszczenie i pielęgnację za pomocą niekłaczącej ścierki bawełnianej. Proszę stosować środki pielęgnacyjne nie zawierające silikonu i rozpuszczalników.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.