• PUR PF-230-Pigmentfüller
 • PUR PF-230-Pigmentfüller
  • PUR PF-230-Pigmentfüller
  • PUR PF-230-Pigmentfüller

  Nr art. 195805

  PUR PF-230-Pigmentfüller

  Wypełniacz natryskowy 2K / wypełniacz izolujący do powłok kryjących

  Kolor: biały | 1958
  Kolor: biały | 1958
  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo żywica poliakrylowa
  Gęstość (20 °C) około 1,25 kg/l
  Zapach charakterystyczny
  Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 4 około 90

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • do mebli
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do przygotowywania kryjąco pigmentowanych powłok lakierniczych
  • Do wysokiej jakości mebli
  • Do litego drewna i materiałów drewnopochodnych
  • Wypełniacz pigmentowy na zaizolowane powierzchnie
  • Jako wypełniacz izolujący (5:1 z PUR H-280)

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Dobra podatność na szlifowanie
  • Wysoka stabilność
  • Bardzo dobre krycie i wypełnianie
  • Dobre działanie izolujące
  • Światłotrwały w systemie z PUR H-280
  • Dobra odporność na zmienne wpływy klimatyczne
  • Trudnopalność
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

   • Przygotowania

    Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć rozcieńczalnikiem Remmers WV-891-Waschverdünnung lub V-890.

    Gniazda żywicy usunąć.

    Płyty przeszlifować papierem ściernym o uziarnieniu P 180 - 320.

    Szlif wykonać papierem ściernym o uziarnieniu P 100-180.

  • Sposób stosowania
   • natrysk airless/airmix pistolet kubełkowy
   • Temperatura stosowania min. 18 °C maks. 25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +18°C do maks. +25 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Natrysk.

    Pistolet kubełkowy: dysza: 2,0 - 2,5 mm, ciśnienie powietrza: 2,0 - 3,0 bar

    Natrysk airmix: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-100 bar, ciśnienie natrysku: 1,2-2 bar

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,23-0,28 mm, ciśnienie materiału: 80-120 bar.

    Po wyschnięciu wykonać międzyszlif papierem ściernym P 240 - 320

    W razie potrzeby czynność należy powtórzyć.

    Po wyschnięciu nakłada się międzywarstwy i powłki końcowe z odpowiednich produktów.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 2 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Okno czasowe, w ramach którego produkt może być pokrywany lakierem bez wykonywania międzyszlifu, podane jest w punkcie "Schnięcie". Po przekroczeniu tego czasu powierzchnię należy przed dalszą obróbką przeszlifować i oczyścić z pyłu.

    Podczas pakowania polakierowanych na gotowo elementów drewnianych należy stosować materiały przepuszczające powietrze.

   • Suszenie

    Proporcja mieszania 10:1 z PUR H-280 Pyłosuchość: po ok. 10 min. Dalsza obróbka po upływie ok. 2 godz. Proporcja mieszania 10:1 z PUR H-286 Pyłosuchość: po ok. 10 min. Dalsza obróbka po upływie ok. 1 godz. Proporcja mieszania 5:1 z PUR H-280 Pyłosuchość: po ok. 45 min. Dalsza obróbka po upływie ok. 6 godz.

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk airless/airmix pistolet kubełkowy
   • Urządzenia natryskowe airless / airmix, pistolety kubełkowe

   • Narzędzia myć środkiem WV-891-Waschverdünnung albo V-890-Verdünnung.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 120 ml - 150 ml / m² na jedną warstwę
   • Około 120 - 150 ml/m² na jedną warstwę

  • Wskazówki ogólne
   • W przypadku certyfikowanych wyrobów i systemów należy przestrzegać odpowiednich sprawozdań z badań/certyfikatów oraz karty danych technicznych.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.