• Adolit BS 3

  Nr art. 211930

  Adolit BS 3

  Profilaktycznie skuteczny środek konserwujący - koncentrat do tymczasowej ochrony drewna.

  Kolor: bezbarwny | 2119
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Wskazówki bezpieczeństwa

  • Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować ostrożność. Przed użyciem zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie!

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) Około 1,0 g/cm³

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Natychmiastowe zabezpieczanie tarcicy i okrąglaków
  • Zapobieganie obniżaniu wartości drewna
  • Sosna i egzotyczne gatunki drewna
  • W przypadku narażenia na xciepły, wilgotny klimat

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Niski odczyn korozyjny wobec stali ST37 (stal zwykła)
  • Czasowa ochrona przed sinizną
  • Ekonomiczne zużycie
  • Nie zawiera boru (komponentu nieutrwalającego się)
  • Sposób stosowania
   • tunel natryskoway
   • malowanie pędzlem/zanurzanie/flutacja/natrysk wyłącznie w zamkniętych urządzeniach
   • Temperatura stosowania min. 5 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od +5 °C.

   • Firmy specjalistyczne: malowanie pędzlem, zanurzanie, flutacja, natrysk wyłącznie w zamkniętych urządzeniach.

    Średni czas zanurzenia ok. 4 minuty.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Aplikacji dokonywać wyłącznie na nieprzepuszczalnym podłożu, względnie zastosować odpowiednie przykrycie (folie, plandeki). Zaimpregnowane drewno do chwili całkowitego wyschnięcia należy składować na nieprzepuszczalnym, twardym podłożu, aby zapobiec przedostawaniu się do gruntu lub móc odzyskać spływający nadmiar produktu względnie zgodnie z przepisami przekazać jego pozostałości do utylizacji.

    Obróbka ochronna powinna być stosowana możliwie jak najszybciej po wyrębie lub przetarciu, ale w każdym przypadku przed ryzykiem infekcji wiosną i musi obejmować wszystkie powierzchnie.

    Po wcześniejszym zaparzaniu, np. drewna bukowego, przed poddaniem go działaniu tego produktu stos drewna musi zostać schłodzony (przez noc).

    W przypadku sosny czas działania może zostać skrócony, przy czym stężenie roztworu musi zostać odpowiednio zwiększone.

    Zaimpregnowane drewno należy składować w przewiewnych sztaplach, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Przekładki dystanzowe muszą być również zaimpregnowane tym produktem.

    Transport impregnowanego drewna w opakowaniach lub zamkniętych komorach sprzyja rozwojowi sinizny; w takich przypadkach ilość środka musi być zwiększona w zależności od okoliczności.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • tunel natryskoway
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix
   • pędzel, urządzenie do aplikacji zanurzeniowej, urządzenie flutacyjne, tunel natryskowy, automat natryskowy

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W starannie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz mrozem, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu.

  • Zużycie
   • ok. 150 ml - 180 ml / m² na jedną warstwę
   • 150 - 180 ml gotowego do użycia roztworu na m² powierzchni drewna (roztwór o stężeniu co najmniej 1,5 - 4,0 %)

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

    Kod odpadu 03 02 02* środki do konserwacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.