• Odszarzacz do drewna

  Nr art. 264103

  Odszarzacz do drewna

  Specjalny środek do czyszczenia i rozjaśniania drewna stosowanego na zewnątrz

  Wariant
  2641 | Odszarzacz do drewna
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość ok. 1,0 g/cm³
  Kolor żółtawy
  Zapach łagodny
  Lepkość żel

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • do drewna ogrodowego
  • Do czyszczenia i rozjaśniania zwietrzałych powierzchni drewna stosowanego na otwartej przestrzeni
  • Do tarasów, płotów, mebli ogrodowych i innych elementów budowlanych

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Skutecznie usuwa zanieczyszczenia, szare przebarwienia, ślady rdzy, glony oraz mchy
  • Uprzednie szlifowanie powierzchni nie jest niezbędne
  • Produkt w postaci żelu
  • Produkt wodny
  • Ulega biodegradacji
  • Przygotowanie do pracy
   • Przygotowania

    Taras zamieść grubą miotłą uliczną.

    Inne powierzchnie drewniane starannie zeszczotkować.

    Ewentualnie występujące resztki starych powłok całkowicie usunąć za pomocą środka Zmywacz do drewna (art. 2460).

    Drewno zwilżyć.

  • Sposób stosowania
   • pędzel
   • Szczotka do szorowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Materiał nanieść obficie i równomiernie na całą powierzchnię tarasu, za pomocą specjalnej szczotki do szorowania.

    Materiał pozostawić do zadziałania, na około 15 minut.

    W tym czasie poddawaną zabiegowi powierzchnię utrzymywać w stanie wilgotnym.

    Powierzchnię tarasu zeszczotkować w kierunku zgodnym z układem włókien drewna, kolejno oczyszczając deski za pomocą specjalnej szczotki do szorowania.

    Drewno starannie spłukać za pomocą wody z węża ogrodowego.

    Płukanie kilkukrotnie powtórzyć, aż przestanie powstawać piana. Pomocnym zabiegiem jest tu zmiatanie resztek wody za pomocą grubej miotły ulicznej.

    Na powierzchni nie mogą pozostawać białe resztki produktu.

    W przypadku silnie zszarzałych powierzchni proces należy powtórzyć.

    Po wyschnięciu przez 1-2 dni należy nałożyć świeże powłoki z "Olej do tarasów i mebli ogrodowych" (art. 2645-2656, wersja [eco]: art. 7690-7696 ) lub "Oleju do desek kompozytowych (art. 2087-2089).

    W razie potrzeby bardzo szorstkie powierzchnie drewniane można uprzednio wygładzić papierem ściernym.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Powierzchnie poddane zabiegowi spłukać dużą ilością wody.

    Należy w miarę możliwości starać się nie wprowadzać resztek środka czyszczącego i brudnej cieczy do akwenów. Obiekty w ogrodzie ewentualnie zabezpieczyć folią lub plandeką.

    Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

   • Rozcieńczanie

    Materiał gotowy do stosowania

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pędzel
   • Szczotka do szorowania
   • specjalna szczotka do szorowania, ławkowiec, pędzel

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie 200 ml Total / m²
   • Ok. 200 ml/m² jednokrotnego malowania

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.