• WPC-Imprägnier-Öl

  Nr art. 208701

  Olej do desek kompozytowych

  Olej do tarasów i płotów oraz innych elementów z WPC, resysty i bambusa, na bazie rozpuszczalnika

  Kolor: bezbarwny | 2087
  Kolor: bezbarwny | 2087
  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo żywica alkidowa
  Gęstość około 0,80 g/cm³
  Zapach rozpuszczalnikowy

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • do drewna ogrodowego
  • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
  • Do tarasów, płotów, mebli ogrodowych i innych elementów budowlanych
  • Do materiałów zespolonych, złożonych z drewna i tworzywa sztucznego
  • Do WPC, Resysty i bambusa

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Działa hydrofobizująco
  • Ogranicza przyjmowanie oleju, tłuszczu i osiadanie zanieczyszczeń
  • Łatwa obróbka
  • Bezbarwny: do odświeżania barwy podłoża
  • Brązowy i szary: do trwałej intensyfikacji pierwotnego koloru
  • Ewentualne poprawki nie wymagają uprzedniego szlifowania powłoki
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Materiał do obróbki powierzchni już narażonych na zwietrzanie.

    Podłoże musi być suche, wolne od pyłu, brudu, tłuszczu i wosku.

   • Przygotowania

    WPC należy w razie potrzeby przygotować za pomocą środka "Zmywacz do drewna" (art. 2640).

    Glony należy usunąć środkiem "Glonosan*" (Art. 0676).

    Bambus przygotować za pomocą środka "Glonosan*" (art. 0676).

  • Sposób stosowania
   • pędzel
   • Wymieszać przed użyciem
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Malować pędzlem.

    Materiał starannie rozmieszać.

    Materiał nakładać za pomocą pędzla do lazur, ławkowca lub ścierki bawełnianej.

    Po upływie 30 minut niewchłonięty materiał zdjąć za pomocą suchego pędzla lub ścierki.

    Po 4-6 godzinach powierzchnię nalezy ocenić i zależnie od wyniku ewentualnie nanieść drugą warstwę.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4-6 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    W ciągu wielu miesięcy "Olej do desek kompozytowych" będzie stopniowo ulegał zwietrzeniu. Gdy zajdzie potrzeba - powłokę renowacyjną nakłada się bez uprzedniego przeszlifowywania podłoża.

    W strefie bezpośredniego zwietrzania niezbędne jest odświeżanie powłoki co najmniej raz w roku.

     

    Niebezpieczeństwo samozapłonu

    Nie należy stosować na stanowiskach, na których aplikuje się lakiery lub bejce zawierające nitrocelulozę, zanieczyszczone tekstylia (np. ścierki do czyszczenia, odzież roboczą) zbierać do ognioodpornych pojemników i w nich usuwać.

   • Suszenie

    Dalsza obróbka możliwa po upływie około. 4 - 6 godzin

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Materiał gotowy do stosowania

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pędzel
   • Pędzel do lazur, ławkowiec, ścierki bawełniane

   • Narzędzia natychmiast po użyciu należy umyć produktem "Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik" (art. 1345)

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  5 lat.

  • Zużycie
   • ok. 50 g / m² na jedną warstwę
   • Zależnie od nasiąkliwości podłoża ok. 50 ml/m² na jedną warstwę

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.