• Anti-Insekt

  Nr art. 205908

  Anti-Insekt

  Środek owadobójczy do drewna

  Kolor: Anti-Insekt | 2059
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Wskazówki bezpieczeństwa

  • Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować ostrożność. Przed użyciem zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie!

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 0,80 g/cm³
  Temperatura zapłonu około 63 °C
  Zapach charakterystyczny
  Lepkość (czas wypływu) w s w kubku DIN 4 11 s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do wnętrz i do osłoniętego drewna na zewnątrz
  • Drewno we wnętrzach i w osłoniętych miejscach na zewnątrz
  • Zwalczanie owadów niszczących drewno w meblach i mniejszych przedmiotach z drewna
  • Zwalczanie spuszczela i kołatka
  • Nie nadaje się do zwalczania termitów

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Szybka skuteczność zwalczania
  • Profilaktyczna skuteczność wobec nowych ataków owadów
  • Zawiera rozpuszczalniki o nikłym zapachu
  • Silna penetracja drewna
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Określić rodzaj i skalę ataku

   • Przygotowania

    Stare powłoki należy zeszlifować lub usunąć chemicznie, a powierzchnię drewna oczyścić.

  • Sposób stosowania
   • pędzel
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 24 godz.
   • Malować pędzlem. Nakładać co najmniej dwie warstwy.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Po wyschnięciu zaimpregnowane drewno można pokrywać materiałami uszlachetniającymi marki Remmers najwcześniej po upływie czterech tygodni.

   • Suszenie

    Około 24 godzin w temp. 20°C i przy 65% wilgotności względnej powietrza.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Produkt w stanie gotowym do użycia

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pędzel
   • Pędzel z naturalnego włosia

   • Narzędzia natychmiast po użyciu należy umyć produktem "Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik" (art. 1345)

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W starannie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz mrozem, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu.

  • Zużycie
   • Zabiegi zwalczające: 300-350 ml/m²

  • Wskazówki ogólne
   • Zgodnie z normą DIN 68800-1 zabiegi związane z zabezpieczeniem drewna muszą być zaplanowane w odpowiednim czasie i starannie skoordynowane ze wszystkimi stronami uczestniczącymi w budowie (architekt, klient, wykonawca), z uwzględnieniem wymogów prawnych i warunków lokalnych.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Bei der Anwendung müssen alle Produktverluste gesammelt, wiederverwendet oder als gefährlicher Abfall entsorgt werden. Produkt und Produktreste dürfen nicht in den Ausguss, die Kanalisation oder direkt in Boden oder Gewässer gelangen. Einträge in das Abwasser durch die Reinigung von Geräten sind nicht erlaubt.

    Kod odpadu 03 02 02* środki do konserwacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.