Nr art. 716001

  Aqua AG-28-2K-Allgrund

  Dwuskładnikowy podkład adhezyjny i ochrona antykorozyjna dla metali, twardych tworzyw sztucznych i innych podłoży

  Kolor: szary | 7160
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,41 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 350 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,09 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 900 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,23 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 650 mPa s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Gruntowanie
  • Na podłoża z tworzyw sztucznych
  • Na podłoża metalowe, jak np. (ocynkowana) stal, aluminium, miedź, mosiądz
  • Na płytki ceramiczne, ceramikę i szkło
  • Na drewno

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Bardzo dobra przyczepność do podłoża
  • Ochrona antykorozyjna
  • Może być na wiele sposobów pokrywana innymi powłokami: (patrz  "Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie")
  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników, nie obciąża środowiska
  • Łagodny zapach
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

   • Przygotowania

    Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

    Szlif podstawowy: zależnie od podłoża: papier ścierny o uziarnieniu P180 - P320.

    Żelazo, stal:

    Starannie usunąć rdzę. Usunąć zgorzelinę i naskórek walcowniczy. (odrdzewianie ręczne, stopień czystości ST 3). Najlepsze rezultaty uzyskuje się poprzez czyszczenie strumieniem ścierniwa: stopień czystości SA 2,5 (DIN EN ISO 12944-4).

    Cynk (stal ocynkowana):

    Umyć opartym na amoniaku środkiem sieciującym, używając do tego celu padu szlifierskiego. Przestrzegać instrukcji BFS nr 5 (Niemcy)

    Czyste aluminium:

    Oczyścić rozcieńczalnikiem Verdünnung V-101 lub V-890 lub środkiem czyszczącym zawierającym kwas fosforowy. Przestrzegać zaleceń instrukcji BFS nr 6.

    Tworzywa sztuczne:

    Stare powłoki EP, akrylowe i HPL umyć rozcieńczalnikiem V 101 lub V-890 oraz włókniną ścierną.

    Płytki ceramiczne , ceramika i szkło:

    Oczyścić rozcieńczalnikiem Verdünnung V-101 lub V-890 lub środkiem czyszczącym zawierającym kwas fosforowy. Przestrzegać zaleceń instrukcji BFS nr 6.

  • Sposób stosowania
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +25 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem/pistolet kubełkowy
   • czas zdatności do obróbki 1 godz.
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża: od +15 °C do +25 °C

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

    Nanieść materiał za pomocą odpowiedniego pędzla z włosia akrylowego lub odpowiedniego wałka z mikrofibry, a następnie ponownie wygładzić.

    Pistolet kubełkowy: dysza 2,5 mm, ciśnienie powietrza osłonowego: 2,0 - 3,0 bar.

    Należy bezwzględnie zapewnić dobrą wymianę powietrza, tak aby woda mogła być oddawana do powietrza.

    Po wyschnięciu powłoki i wykonaniu międzyszlifu można nałożyć podkład z lakierów wodnych lub rozpuszczalnikowych.

    Przestrzegać czasów schnięcia pomiędzy poszczególnymi etapami robót.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Przed przeprowadzneiem prac na obiekcie należy wykonać próbną aplikację w celu sprawdzenia wzajemnej tolerancji powłoki z podłożem.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka uzyskuje po około 30 minutach, do dalszej obróbki (w przypadku produktu na bazie wody) nadaje się po 3 godzinach lub po 16 godzinach (produkt na bazie rozpuszczalnika) Bezpośrednio przed aplikacja kolejnej powłoki lakierniczej poprzednią należy oszlifować.

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Aby przyspieszyć proces schnięcia powłokę można ogrzać w komorze suszarniczej do 60°C.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

    Dłuższy czas schnięcia może poprawić działanie izolujące.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem/pistolet kubełkowy
   • Pędzel z akrylowym włosiem, wałek z mikrowłókna, pistolet kubełkowy, odpowiedni mieszalnik

   • Narzędzia świeżo po użyciu można myć wodą. W ten sam sposób można usuwać świeże zabrudzenia.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 100 ml / m² na jedną warstwę
   • Jako podkład przyczepnościowy: 1 x 100 ml/m² Jako ochrona antykorozyjna i izolacja garbników: 2 x 100 ml/m²

  • Wskazówki ogólne
   • Końca czasu przydatności do użycia po wymieszaniu komponentów nie da się rozpoznać poprzez wzrost lepkości lub temperatury, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać maksymalnego czasu przydatności do użycia.

     

    Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

     

    Przyczepność do podłoża i przyleganie produktów systemowych.
    Niskie temperatury, słaba wymiana powietrza i/lub jego wysoka wilgotność prowadzą do wydłużenia procesu schnięcia i mogą opóźnić osiągnięcie ostatecznej wytrzymałości wiązania nawet do 7 dni. Dotyczy to zwłaszcza wersji kolorowych.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.