• Induline DW-692

  Nr art. 305720

  Induline DW-692

  Wodna, kryjąca międzywarstwa i powłoka końcowa do aplikacji natryskowej

  Kolor: biały (RAL 9016) | 3057
  Kolor: biały (RAL 9016) | 3057
  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo specjalne polimery akrylowe
  Gęstość (20 °C) około 1,13 g/cm³
  Zapach charakterystyczny
  Stopień połysku mat/mat jedwabisty
  Lepkość około 3000 mPa*s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Do drewna iglastego i liściastego.
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
  • Do konstrukcji chronionych, jak np. okna drewniano-aluminiowe
  • Elementy ścienne i stropowe ze sklejki (BSP) oaz fornirowana sklejka FSH
  • Jako międzywarstwa i powłoka końcowa.
  • Do aplikacji jedno- i wielowarstwowej

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Dobra rozlewność
  • Podwyższona odporność na blokowanie
  • Nie żółknie, nie ulega kredowaniu
  • Wysoka żywotność dzięki specjalnej kombinacji spoiw
  • Wysoka zdolność odpierania zanieczyszczeń
  • Powłoka przyjemna w dotyku
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %

   • Przygotowania

    Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna* (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!).

    Podłoże należy przygotować nakładając odpowiednie powłoki gruntujące i międzywarstwy, w razie potrzeby wykonując szlif pośredni.

    Spoiny parapetowe należy ewentualnie zabezpieczyć za pomocą środka Induline V-Fugenschutz (art. 3495) lub Induline AF-920 (art. 7732).

  • Sposób stosowania
   • Wymieszać przed użyciem
   • natrysk airmix/airless
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +30 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +30 °C.

   • Podane wartości odnoszą się do materiału w stanie nierozcieńczonym. Najlepszy rezultat aplikacji natryskowej uzyskuje się, gdy temperatura materiału mieści się w przedziale 15 do 20 °C.

    Materiał starannie rozmieszać.

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,28 - 0,33 mm, ciśnienie materiału: 70 - 90 bar

    Natrysk metodą airmix: dysza: 0,28 - 0,33 mm; ciśnienie materiału: 70 - 90 bar; ciśnienie powietrza osłonowego: 1 - 2 bar

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

    Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia i w temperaturach poniżej 15 °C lub przekraczających 30 °C

    Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

    Aby zapobiec przebijaniu garbników na białych lub jasnych powłokach, należy zastosować odpowiednie izolujące powłoki gruntujące i międzywarstwy.

    W przypadku wodnych materiałów powłokowych zawsze istnieje szczątkowe niebezpieczeństwo przebarwienia powłoki spowodowanego przez garbniki!

    W odniesieniu do dopuszczalnych grubości suchej warstwy należy przestrzegać zaleceń zawartych w karcie katalogowej VFF HO.03.

    Zalecenia dotyczące aplikacji powłok odnoszące się do konkretnych gatunków drewna używanego do produkcji okien i drzwi zewnętrznych można znaleźć za pomocą naszej wyszukiwarki systemów na stronie internetowej www.remmers.pl.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka osiąga po upływie: ok. 1 godz. Zdatna do szlifowania / dalszej obróbki: po. 4 godz. (w temp. 23°C i 50% w.w.p.) W przypadku suszenia wymuszonego powłoka jest zdatna do szlifowania i lakierowania po: 20 min. odparowania (w temp. około 20 °C i przy 65 - 75 % w.w.p.) / 75 min.schnięcia (ok. 45 °C, wymiena powietrza 1 m/s) / 20 minut fazy chłodzenia

   • Rozcieńczanie

    W razie potgrzeby rozcieńczać wodą (dodając nie więcej, niż 5 %).

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk airmix/airless
   • Urządzenia typu airmix/airless

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Dwsukrotna aplikacja natryskowa: 150 - 175ml/m² za każdym razem (plus strata na rozprysk). (co odpowiada mokrej warstwie o grubości 150 - 175 µm. Grubość warstwy suchej: 50 - 60 µm) Jecdnokrotna aplikacja natryskowa: 300 - 325 ml/m² (plus strata na rozprysk). (co odpowiada mokrej warstwie o grubości 300 - 325 µm. Grubość warstwy suchej: 100 - 110 µm) Możliwe są odchylenia kolorystyczne.

  • Wskazówki ogólne
   • Zamknięcie:

    Materiały uszczelniające muszą wykazywać tolerancję w kontakcie z powłokami i można je nanosić dopiero wówczas, gdy powłoka malarska dobrze wyschnie.

    Należy stosować wyłącznie profile nie zawierające plastyfikatorów.

    W przypadku powłok o intensywnych barwach może dochodzić do ścierania farby, np. podczas czyszczenia. Zjawiska te są sporadyczne i mają przejściowy charakter, nie odbijają się w żaden sposób na jakości produktu.

    Pielęgnacja i renowacja:

    Drewno stosowane na otwartej przestrzeni narażone jest na silne obciążenia klimatyczne i środowiskowe. Powłoki podlegają naturalnym procesom starzenia się, ścierania i degradacji. Rozkład przebiega zależnie od poziomu działających na drewno obciążeń (łagodnie, średnio lub intensywnie) Na elemencie budowlanym lub całej budowli mogą wystąpić różne stadia zwietrzenia. Aby drewnianym elementom budowlanym zapewnić skuteczną ochronę na wiele lat, warto raz do roku kontrolować ich powierzchnię. Ewentualne uszkodzenia należy po uprzednim oczyszczeniu bezzwłocznie naprawić.

    Do czyszczenia i pielęgnacji polecamy Pielęgnat do okien drewnianych (art. 2745) lub Pielęgnat do drzwi drewnianych (art. 2746).

    Powłoki renowacyjne: Aqua AG-26-Allgrund (art. 7147) i Aqua DL-65-Decklack PU (art. 7200) lub Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3w1 (art. 7090)

    ---

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.