©

Korzyści ze stosowania Induline GLF-925:

 • Uszczelnia i wypełnia ramy okienne oraz listwy przyszybowe w oknach i drzwiach
 • Poprawia szczelność (zg. z wytyczną IVD nr 10)
 • Zapobiega powstawaniu kondensatu na skutek napływu ciepłego powietrza chroniąc w ten sposób przed zawilgoceniem podstawy wręgu, mogącym doprowadzić do powstania uszkodzeń, np. drewnianych skrzydeł okiennych
 • Zoptymalizowany profil przyczepnościowy ułatwia usuwanie listew przyszybowych (łatwiejszy demontaż podczas napraw)
 • Trwała elastyczność i tolerancja wobec powłok malarskich wg DIN 52452, część 4
 • Kolorystyczne dopasowanie do zespolenia krawędziowego

Uszczelnianie ram skrzydeł i listew przyszybowych w oknach i drzwiach

W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem przez wilgoć, uszczelnienie wręgu szybowego w oknach i drzwiach powinno być wykonane za pomocą Induline GLF-925. W przypadku konwencjonalnego przeszklenia bez Induline GLF-925 częste są nieszczelności wrębu szybowego.

Uszczelnienie i wypełnienie ościeżnic skrzydeł i listew przyszybowych w oknach i drzwiach zapobiega tworzeniu się kondensatu na skutek napływu ciepłego powietrza i tym samym chroni przed ewentualnym zawilgoceniem podstawy wręgu, które może prowadzić do znacznych szkód. Wypełniacz listew przyszybowych GLF-925 poprawia szczelność, co pozwala na znaczne zmniejszenie strat ciepła, jest trwale elastyczny i dzięki zoptymalizowanemu profilowi przyczepności może być łatwiej usuwany podczas napraw, niż inne uszczelniacze do szyb. Dzięki temu listwy przyszybowe mogą być łatwo usuwane bez uszkodzeń.

 • Induline GLF-925-Glasleistenfüller

  Nr art. 152960

  Induline GLF-925-Glasleistenfüller

  Alkoksysieciujący uszczelniacz silikonowy

  Kolor: czarnoszary | 1529
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) Około 1,4 g/ml
  Lepkość konsystencja stabilnej pasty

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
  • Do uszczelniania i wypełniania ram okiennych i listew przyszybowych
  • Dla profesjonalnych użytkowników

  Właściwości

  • Chroni przed powstawaniem kondensatu u podstawy wrębu
  • Zmniejsza straty ciepła dzięki uszczelnieniu podstawy wręgu
  • Optymalny profil przyczepnościowy umożliwia łatwe usuwanie listew przyszybowych
  • Materiał trwale elastyczny
  • Toleruje powłoki wg DIN 52452, część 4
  • Łatwe stosowanie
  • Sprawdzona tolerancja z popularnymi materiałami dostępnymi w handlu: spojenie krawędzi, klocki do przeszkleń, szklło bezpieczne, laminowane
  • Kolorystycznie dopasowany do zespolenia krawędzi
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

   • Przygotowania

    Należy zapewnić kompatybilność z zastosowanymi materiałami i uwzględnić naszą aktualną listę tolerancji.

    W razie potrzeby należy skonsultować się z Serwisem Technicznym firmy Remmers.

  • Sposób stosowania
   • pistolet do uszczelnień
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 35 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +35 °C.

   • Końcówkę należy ściąć ukośnie odpowiednio do szerokości spoiny i wypełnić szczelinę materiałem.

    Nanieść na krawędzie ścianek spoiny, wywierając odpowiedni nacisk.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pistolet do uszczelnień
   • Pistolety ręczne i pneumatyczne

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Około 25 ml/mb przy przekroju spoiny 0,25 cm²

  • Wskazówki ogólne
   • Przestrzegać przepisów instrukcji IVD nr 10.

    Nie nadaje się zamykania wręgów szyb.

    Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe