• Induline DW-625
 • Induline DW-625
  • Induline DW-625
  • Induline DW-625

  Nr art. 176405

  Induline DW-625

  Wodna, kryjąca międzywarstwa i powłoka końcowa przeznaczona do malowania drzwi zewnętrznych o podwyższonej odporności na zadrapania i kremy do rąk

  Kolor: biały (RAL 9016) | 1764
  Kolor: biały (RAL 9016) | 1764
  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo polimery PU
  Gęstość (20 °C) ok. 1,19 g/cm³
  Zapach charakterystyczny
  Stopień połysku mat/ połysk jedwabisty
  Pigmenty dwutlenek tytanu, różne pigmenty organiczne i nieorganiczne
  Lepkość ok. 2800 mPas

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do drzwi zewnętrznych
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. drzwi zewnętrzne
  • Jako międzywarstwa i powłoka końcowa.

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Dzięki jednoskładnikowemu charakterowi produkt prosty w użyciu i wydajny
  • Doskonała rozlewność
  • Nie żółknie, nie ulega kredowaniu
  • Odporność na czynniki atmosferyczne
  • Podwyższona odporność na zadrapania i kremy do rąk w warunkach normalnych obciążeń
  • Bardzo dobra odporność na zadrapania
  • Powierzchnia nie ma tendencji do wybłyszczania
  • Trwała i żywotna powierzchnia dzięki specjalnemu spoiwu poliuretanowemu
  • Bardzo mała tendencja do przejściowego powstawania plam wodnych
  • Materiał kompatybilny z systemem powłokowym Induline
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15 %

   • Przygotowania

    Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna* (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!).

    Podłoże należy przygotować nakładając odpowiednie powłoki gruntujące i międzywarstwy, w razie potrzeby wykonując szlif pośredni.

    Spoiny parapetowe należy ewentualnie zabezpieczyć za pomocą środka Induline V-Fugenschutz (art. 3495) lub Induline AF-920 (art. 7732).

  • Sposób stosowania
   • Wymieszać przed użyciem
   • natrysk airmix/airless
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +30 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +30 °C.

   • Przed użyciem materiał należy starannie wymieszać.

    Podane wartości odnoszą się do materiału w stanie nierozcieńczonym. Najlepszy rezultat aplikacji natryskowej uzyskuje się, gdy temperatura materiału mieści się w przedziale 15 do 20 °C.

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,28 - 0,33 mm, ciśnienie materiału: 70 - 90 bar

    Natrysk metodą airmix: dysza: 0,28 - 0,33 mm; ciśnienie materiału: 70 - 90 bar; ciśnienie powietrza osłonowego: 1 - 2 bar

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

    Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

    Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia i w temperaturach poniżej 15 °C lub przekraczających 30 °C

    Aby uniknąć nakładania warstw o nadmiernej grubości np. w przypadku czystych kolorów, zamiast białej powłoki gruntującej należy zastosować grunt lazurujący. Międzywarstwę wykonuje się następnie z użyciem kolorowej powłoki końcowej.

    Aby zapobiec przebijaniu garbników na białych lub jasnych powłokach, należy zastosować odpowiednie izolujące powłoki gruntujące i międzywarstwy.

    W przypadku wodnych materiałów powłokowych zawsze istnieje szczątkowe niebezpieczeństwo przebarwienia powłoki spowodowanego przez garbniki!

    W zależności od wybranego koloru lepkość produktu może się odczuwalnie zmieniać. Wahania te są uzależnione od pigmentów i z reguły mają niewielki wpływ na stabilność.

    Najlepsze rezultaty natrysku uzyskuje się za pomocą dyszy o średnicy 0,28 mm i ciśnieniu 90 bar.

    Zalecenia dotyczące aplikacji powłok odnoszące się do konkretnych gatunków drewna używanego do produkcji okien i drzwi zewnętrznych można znaleźć za pomocą naszej wyszukiwarki systemów na stronie internetowej www.remmers.pl.

    W odniesieniu do dopuszczalnych grubości suchej warstwy należy przestrzegać zaleceń zawartych w karcie katalogowej VFF HO.03.

   • Suszenie

    Pyosuchość powłoka uzyskuje po około 1 godzinie, zdatna do szlifowania i dalszej obróbki jest po około 1 godzinie Do szlifowania i dalszego lakierowania nadaje sie po okopło 4 godzinach (w temp. 23 °C i przy 50 % w.w.p.) Po suszeniu wymuszonym materiał jest zdatny do szlifowania i nakładania kolejnych warstw lakieru po około 20 minutach odparowywania (w temp. 20 °C i przy 65 - 75 % w.w.p.), 75 minutach fazy suszenia (ok. 45 °C, 1 m/s owiewu) i 20 minutach fazy schładzania.

   • Rozcieńczanie

    W razie potrzeby rozcieńczać wodą (maks. 5 %).

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk airmix/airless
   • Ręczne pistolety natryskowe, automatyczne urządzenia natryskowe

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 150 ml - 200 ml / m² na jedną warstwę
   • 150 - 200 ml/m² (plus strata na rozprysk) (co odpowiada mokrej warstwie o grubości 150 - 200 µm, a warstwie suchej o grubości: 55 - 70 µm)

  • Przykłady zastosowań
   • Poprzez dodanie środka teksturotwórczego SM-820 można tworzyć lakiery strukturalne. Charakteryzują się one szczególnymi właściwościami dotykowymi, niższym stopniem połysku i jeszcze większą odpornością mechaniczną. Jeżeli środek teksturotwórczy jest dodawany w premiksie z wodą, należy wziąć pod uwagę niższą stabilność powłoki. W razie rezygnacji z premiksu środek strukturyzujący musi być dodawany powoli, podczas stałego mieszania za pomocą mieszadła Remmers Patentdisperser. Induline DW-625 z dodatkiem Strukturmittel SM-820/M lub SM-820 S może być aplikowany za pomocą pistoletu kubełkowego, z dyszą o średnicy 2,5 mm i metodą airless/airmix, z dyszą o wielkości 0,28 mm/0,11 cala z białym filtrem wtykowym. Strukturmittel SM-820/L powinien być aplikowany za pomocą pistoletu kubełkowego, dyszą o średnicy 2,5 mm oraz metodą airless/airmix z dyszą o średnicy 0,33 mm/0,13 cala z białym filtrem wtykowym. Po zastosowaniu Induline DW-625 z dodatkiem SM-820, spryskiwacze należy dokładnie umyć wodą, tak aby w opryskiwaczu nie pozostawały pozostałości SM-820. Więcej informacji na temat zastosowania można znaleźć w instruklcji technicznej Strukturmittel SM-820.

  • Wskazówki ogólne
   • Zamknięcie:

    Materiały uszczelniające muszą wykazywać tolerancję w kontakcie z powłokami i można je nanosić dopiero wówczas, gdy powłoka malarska dobrze wyschnie.

    Należy stosować wyłącznie profile nie zawierające plastyfikatorów.

    Sporządzanie lakierów korekcyjnych:

    Do naprawy drobnych uszkodzeń lakieru (powstałych np. podczas montażu) należy Induline NW-740/05 wymieszać z Induline Perfect-Finish!

    Pielęgnacja i renowacja:

    Drewno stosowane na otwartej przestrzeni narażone jest na silne obciążenia klimatyczne i środowiskowe. Powłoki podlegają naturalnym procesom starzenia się, ścierania i degradacji. Rozkład przebiega zależnie od poziomu działających na drewno obciążeń (łagodnie, średnio lub intensywnie) Na elemencie budowlanym lub całej budowli mogą wystąpić różne stadia zwietrzenia. Aby drewnianym elementom budowlanym zapewnić skuteczną ochronę na wiele lat, warto raz do roku kontrolować ich powierzchnię. Ewentualne uszkodzenia należy po uprzednim oczyszczeniu bezzwłocznie naprawić.

    Do czyszczenia i pielęgnacji polecamy nasz Pflege-Set für Türen (art. 2746).

    Powłoki renowacyjne z Aqua AG-26-Allgrund i Aqua DL-65-Decklack PU.

    ---

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.