• Verdünnung & Pinselreiniger

  Nr art. 134501

  Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik

  Mieszanka zdearomatyzowanych rozpuszczalników

  Wariant
  1345 | Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do regulacji lepkości alkidowych lazur i lakierów opartych na rozpuszczalnikach
  • Czyszczenie narzędzi

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Łagodny zapach
  • Produkt odaromatyzowany
  • Dobre działanie czyszczące
  • Sposób stosowania
   • Mieszając powoli dodawać do lakieru lub lazury, aż do uzyskania pożądanej konsystencji.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Rozlany rozcieńczalnik natychmiast wytrzeć ścierką. Ścierki nasączne rozcieńczalnikiem nalezy zbierać do ognioodpornych pojemników i w nich utylizować.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Nieograniczony okres przechowywania

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.