• Zmywacz do drewna

  Nr art. 264003

  Zmywacz do drewna

  Specjalny preparat czyszczący do częściowo zwietrzałych zewnętrznych tarasów drewnianych pokrytych powłokami dekoracyjnymi.

  Wariant
  2640 | Zmywacz do drewna
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 0,98 g/cm³
  Temperatura zapłonu >60°C
  Zapach łagodny
  Lepkość materiał ma konsystencję żelu

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany na zewnątrz
  • Drewniane tarasy
  • Usuwanie resztek powłok (oleje i lazury cienkowarstwowe)

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Skutecznie usuwa resztki olejów i lazur cienkowarstwowych z drewnianych tarasów
  • Nie wymaga szlifowania powierzchni tarasu
  • Produkt wodny
  • Specjalne szczotki można nakręcać na typowe handlowe trzonki teleskopowe
  • Sposób stosowania
   • pędzel
   • Szczotka do szorowania
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +25 °C.

   • Materiał nanieść obficie i równomiernie na całą powierzchnię tarasu, za pomocą specjalnej szczotki do szorowania.

    Pozostawić na 30 minut do zadziałania.

    Następnie delikatnie spryskać wodą ze spryskiwacza (art. 440 lub 4041), aby aktywować środek.

    Powierzchnię tarasu zeszczotkować w kierunku zgodnym z układem włókien drewna, kolejno oczyszczając deski za pomocą specjalnej szczotki do szorowania.

    Zagłębienia wyszczotkować za pomocą specjalnej szczotki do rowków.

    W razie potrzeby nawilżyć i powtórzyć szczotkowanie.

    Szczególnie uporczywe resztki powłok można w stanie zwilżonym zdrapać za pomocą metalowej szpachelki.

    Drewno starannie spłukać za pomocą wody z węża ogrodowego.

    Płukanie kilkukrotnie powtórzyć, aż przestanie powstawać piana. Pomocnym zabiegiem jest tu zmiatanie resztek wody za pomocą grubej miotły ulicznej.

    Po wyschnięciu ocenić oczyszczoną powierzchnię i w razie potrzeby czyszczenie powtórzyć.

    W razie potrzeby polecamy zastosowanie środka "Odszarzacz do drewna"!

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    W tym czasie poddawaną zabiegowi powierzchnię utrzymywać w stanie wilgotnym.

    Powierzchnie poddane zabiegowi spłukać dużą ilością wody.

    Nie dopuścić, aby woda po myciu dostała się do stawów, oczek wodnych itp.

    Pobliskie rośliny ozdobne czy użytkowe oraz elementy budowlane należy w razie potrzeby zabezpieczyć folią przed bezpośrednim kontaktem ze środkiem.

    Po wyschnięciu przez 1-2 dni należy nałożyć świeże powłoki z "Olej do tarasów i mebli ogrodowych" (art. 2645-2656, wersja [eco]: art. 7690-7696 ) lub "Oleju do desek kompozytowych (art. 2087-2089).

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pędzel
   • Szczotka do szorowania
   • specjalna szczotka do szorowania, ławkowiec, pędzel

   • Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie 200 ml Total / m²
   • Około 200 ml/m² jednokrotnego malowania.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.