• Hartwachs-Öl
  ECO
  Produkt

  Nr art. 768383

  Olejowosk twardy do drewna [eco]

  Oparta na surowcach odnawialnych powłoka uszlachetniająca, przeznaczona do drewna stosowanego we wnętrzach

  Kolor: bezbarwny | 7683
  Kolor: bezbarwny | 7683
  Wybierz kolor
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo Żywica alkidowa na bazie surowców odnawialnych
  Gęstość (20 °C) około 0,96 g/cm³
  Zapach łagodny
  Stopień połysku mat
  Lepkość około 170 mPas

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • do schodów
  • do podłóg drewnianych
  • do mebli
  • Do drewna stosowanego we wnętrzach
  • Do drewnianych podłóg i schodów
  • Do podłóg korkowych
  • Do wysokiej jakości mebli z litego drewna
  • Do paneli i listew
  • Z uwagi na stałe obciążenie wodą do kuchennych blatów roboczych stosować Olej do blatów drewnianych [eco].

  Właściwości

  • Produkt typu 3 w 1 - bejca, olej i zamknięcie woskowe
  • Produkt na bazie surowców odnawialnych; zawartość co najmniej 90%
  • Na podstawie dostępnych nam informacji, materiał spełnia oczekiwania osób kierujących się wartościami wegańskimi
  • Spełnia podstawy wymogów oceny zdrowotnej wyrobów budowlanych przeznaczonych do wnętrz (schemat AgBB - Niemcy)
  • Tworzy antypoślizgową powłokę
  • Łatwa obróbka
  • Głęboko wnika w podłoże; podkreśla naturalną strukturę drewna
  • Warianty kolorowe ze stabilnymi pigmentami
  • Cechuje się długą żywotnością, odpornością na zanieczyszczenia i zużycie
  • Dobra odporność na wybrane substancje popularne w gospodarstwach domowych w myśl DIN 68861, 1B (np. woda, cola, piwo, herbata, kawa, wino i środki czystości)
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

   • Przygotowania

    Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

    Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć produktem "środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik" (art. 1345).

    Końcowy szlif drewna na powierzchniach obciążanych ruchem pieszym nie powinien być wykonany papierem ściernym drobniejszym niż P 100 - 120

    Końcowy szlif drewna na powierzchniach meblowych nie powinien być wykonany papierem ściernym drobniejszym niż P 180

    Im grubszy szlif, tym intensywniejsze zabarwienie, nadawane przez warianty pigmentowane.

  • Sposób stosowania
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +30 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +30 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Nakładać cienką warstwą za pomocą ławkowca lub wałka.

    Na podłożach o zróżnicowanej chłonności ich równomierne wybarwienie należy zapewnić poprzez wygładzenie powierzchni.

    Po każdej aplikacji nadmiar materiału należy zebrać po około. 20 - 30 minutach, za pomocą niekłaczącej ścierki bawełnianej.

    Im dłużej nadmiar pigmentowej wersji produktu materiału oddziałuje na na powierzchnię, tym jej intensywniejsze wybarwienie.

    Do aplikacji na meblach użyć zwitków gazy lub bawełnianych ścierek.

    Do obróbki większych powierzchni w razie potrzeby użyć maszyny jednotarczowej z białym padem

    W zależności od charakterystyki podłoża nakładać 1-2 razy.

    Przed drugą aplikajcą wykonać międzyszlif, stosując papier ścierny o uziarnieniu P 240 - 320.

    Wnętrza szaf i szuflad pokryć tylko 1x cienką warstwą, używając do tego celu niekłaczącej ścierki bawełnianej.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 12 - 16 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

    Stosować tylko na chłonnym drewnie i podłożach.
    Powierzchnie lakierowane lub już zabezpieczone powłoką zamykającą nie są odpowiednie.

    Podczas aplikacji i suszenia zapewnić dobrą wentylację.

    Niebezpieczeństwo samozapłonu (informacja DGUV 209-046).
    Produktu nie wolno stosować na stanowisku pracy, na którym stosowane są lakiery lub lazury nitrocelulozowe, zanieczyszczone tekstylia (np. ścierki, odzież roboczą) do ognioodpornych pojemników na odpady i utylizować je w sposób chroniący przed zapłonem (pod wodą).
    .

   • Suszenie

    Dalsza obróbka: po przeschnięciu przez noc
    Pełna wytrzymałość na obciążenia powłoki nałożonej na podłogę: po 7 dniach

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    Przebieg schnięcia uzależniony jest od gatunku drewna i jego chłonności.

    Nadmiar materiału w miejscach niechłonących, w warunkach niskich temperatur, słabej wymiany powietrza i jego wysokiej wilgotności może prowadzić do wydłużenia się procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    Materiał gotowy do użycia

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • - Ławkowiec, wałki moherowe i welurowe z krótkim włosem
    - Zwitki gazy/niekłacząca ścierka bawełniana
    - Maszyna jednotarczowa z białym padem

   • Narzędzia natychmiast po użyciu należy umyć produktem "Środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik" (art. 1345)

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

    Zawartość naruszonego opakowania należy możliwie szybko zużyć.

  • Zużycie
   • ok. 40 ml - 50 ml / m² na jedną warstwę
   • Około 40 - 50 ml/m² na jedną warstwę
    Zużycie jest silnie uzależnione od chłonności drewna i od szlifu końcowego.
    Maks. 2 warstwy, nakładać cienką warstwą za pomocą pędzla lub wałka.
    Po nałożeniu każdej warstwy nadmiar materiału usunąć niekłaczącą ścierką bawełnianą po około 20 - 30 minutach.

  • Wskazówki ogólne
   • Drewniane podłogi i schody należy regularnie czyścić z pyłu i brudu za pomocą mioteł z włosiem lub mopa.

    W razie potrzeby raz w tygodniu wycierać na wilgotno, dodając do wody w pojemniku Remmers Hartwachs Polish

    Podczas renowacji oczyszczoną powierzchnię należy naprawić nie pozostawiając śladów łączenia ze starą powłoką.

    Zacieki wodne lub plamy na meblach usunąć wełną metalową (stopień grubości włókien: 000), a następnie nałożyć cienką warstwę produktu.

    W przypadku certyfikowanych wyrobów i systemów należy przestrzegać odpowiednich sprawozdań z badań/certyfikatów oraz karty danych technicznych.

    Należy przestrzegać instrukcji "Pielęgnacja podłóg i powierzchni olejowanych".

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej