• Grundierung SV
 • Grundierung SV
  • Grundierung SV
  • Grundierung SV

  Nr art. 643805

  Primer HF

  Rozpuszczalnikowy preparat gruntujący o właściwościach wzmacniających i hydrofobizujących

  Wariant
  6438 | Primer HF
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wygląd Bezbarwny płyn
  Gęstość (20 °C) 0,88 g/cm³
  Temperatura zapłonu > 42
  Nośnik węglowodory aromatyczne

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Odporność na alkalia zapewniona do pH 13

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • AW_GR_226
  • AW_GR_227

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Działa wzmacniająco
  • Wyrównuje nasiąkliwość
  • Działa hydrofobizująco
  • Materiał odporny na alkalia
  • Silna penetracja drewna
  • Produkt zawiera rozpuszczalnik
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Suche, czyste, wolne od pyłu i rys (za wyjątkiem rys włoskowatych)

    Nie może zawierać szkodliwych soli

  • Sposób stosowania
   • malowanie pędzlem/natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

   • Przed użyciem wstrząsnąć.

    Materiał równomiernie nanosić pędzlem lub metodą natryskową.

    W razie potrzeby proces powtórzyć.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Nie stosować narzędzi z syntetycznym włosiem.

    Unikać nadmiaru materiału na powierzchni.

    Należy unikać wybłyszczenia powierzchni

    Wady konstrukcyjne, takie jak rysy, spękane spoiny, wadliwe połączenia, wilgoć podciągana od podłoża muszą być wcześniej usunięte.

    Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

   • Suszenie

    Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • pędzel, ławkowiec, wałek malarski typu "jagnięca skórka"

   • Narzędzia należy dokładnie czyścić po zakończeniu pracy i przed dłuższymi przerwami w pracy rozpuszczalnikiem V 101.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie 100 ml - 200 ml Total / m²
   • około 0,1 - 0,2 l/m² zależnie od podłoża

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Należy uwzględnić aktualne przepisy.

    Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej