• PUR Top M Plus

  Nr art. 673503

  PUR Top M Plus

  Antypoślizgowa, przezroczysta powłoka zamykająca

  Kolor: bezbarwny | 6735
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  1K Dostawa

  Gęstość (20 °C) 1,2 g/cm³

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Antypoślizgowa powłoka zamykająca, do stosowania we wnętrzach, na powierzchniach obciążanych mechanicznie
  • Warstwa zamykająca w systemach Remmers posiadających dopuszczenie DIBt do stosowania w pomieszczeniach dziennego pobytu ludzi (Niemcy: AbZ Z-156.605-1594)

  Właściwości

  • Tworzy antypoślizgową powłokę
  • Produkt jednoskładnikowy
  • Matowa powierzchnia
  • Odporność na promieniowanie UV
  • Wytrzymałość mechaniczna
  • Odporność chemiczna
  • W razie potrzeby można zapigmentować.
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, stabilne wymiarowo, mocne, oczyszczone z luźnych części, pyłów, olejów, smarów, ścieru gumowego i innych substancji zmniejszających przyczepność.

    Podłoże należy przygotować za pomocą odpowiednich produktów Remmers.

   • Przygotowania

    Powłokę zamykającą nałożyć w ciągu 48 godzin. W przypadku dłuższych czasów oczekiwania powierzchnię ostatnio nałożonej powłoki przeszlifować i oczyścić z pyłu.

  • Sposób stosowania
   • wałki
   • czas otwarty 30 min
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +10 °C do maks. +25 °C.

   • Wyższe temperatury i wyższa wilgotność bezwzględna skracają, niższe temperatury i niższa wilgotność bezwzględna zazwyczaj wydłużają wskazane czasy.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • wałki
   • wałek do epoksydów, wałek do poliuretanów, mieszarka

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania 4 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu , w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  4 miesiące.

  • Zużycie
   • Maks. 0,10 kg/m²

  • Przykłady zastosowań
   • Zamknięcie

    Nałożyć materiał na powierzchnię i równomiernie rozprowadzić odpowiednim 25 cm wałkiem do poliuretanów, wykonujżc krzyżowe ruchy. Bezpośrednio po tym należy obowiązkowo przewałkować wałkiem do epoksydów o szerokości 50 cm. Po 30 minutach wałki należy zmieniać na nowe.

    Prace należy wykonywać zawsze w układzie "świeże na świeże".

    maks. 0,10 kg/m²

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

    W celu uzyskania możliwie równomiernej powierzchni do jej wykonania należy skierować odpowiednią ilość doświadczonych pracowników.

    W razie przekroczenia dopuszczalnego czasu obróbki (wbudowywania) powstają ślady wałka oraz różnice połysku i koloru.

    Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.

    Słabo kryjące kolory (jak na przykład żółty, pomarańczowy, czerwony) nakładanego następnie zamknięcia dają efekt lazury W takim przypadku niezbędne jest zastosowanie dopasowanego kolorystycznie systemu z wielowarstwowym zamknięciem.

    Naprawy powierzchni oraz dobudowywanie dalszych odcinków do istniejących już powłok prowadzą do powstania widocznych miejsc łączenia

    Nierównomierna aplikacja i duże różnice temperatur na powierzchni mogą prowadzić do nierównomiernego wyglądu powierzchni z powodu różnic w stopniach połysku.

    Przekroczenia grubości warstw, krople potu lub ściekający materiał powodują spienienie powłoki zamykającej.

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    Powłoka wytrzymuje jazdę pojazdami na gumowych kołach. Nie nadaje się do stosowania w miejscach, w których odbywa się ruch pojazdów na kołach poliamidowych i metalowych oraz w których występują punktowe obciążenia dynamiczne.

    Nie nadaje się do stosowania na zewnątrz.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej