• iQ-Therm 30

  Nr art. 024114

  iQ-Therm 30

  Aktywna kapilarnie płyta ze sztywnej pianki poliuretanowej do renowacji antypleśniowej

  Wariant
  1.200 mm x 600 mm, grubość 30 mm (± 2 mm)
  Wariant
  0241 | iQ-Therm 30
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Przewodność cieplna (λ 10 dry) 0,033 W/(m•K)
  Dyfuzja pary wodnej μ= około 27
  Klasa materiału budowlanego B2 normalnie palne wg DIN 4102 - 1
  Gęstość objętościowa rzeczywista Około 45 kg/m³

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do ścian wewnętrznych i sufitów
  • Renowacja i profilaktyka antypleśniowa w istniejących budynkach
  • Zapewnienie "minimum higienicznego" z punktu widzenia ochrony cieplnej istniejącej substancji budowlanej
  • Poprawa klimatu w pomieszczeniach dzięki podwyższeniu temperatury powierzchni ścian

  Właściwości

  • Wysoka izolacyjność termiczna i hamowanie rozwoju pleśni
  • Przepuszczalność pary wodnej
  • Materiał aktywny kapilarnie
  • Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość znamionowa) ok. 0,031 W/(m•K)
  • Niewielka grubość konstrukcji systemu
  • Łatwe stosowanie
  • Materiał termoizolacyjny zgodny z normą DIN 4108-10
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste i nośne.

    Podłoże musi mieć płaską, równą powierzchnię.

   • Przygotowania

    Podłoże wykazujące znaczne nierówności wyrównać - zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchnio przeprowadzić za pomocą SP Levell.

  • Sposób stosowania
   • piła-lisica / nóż do wykładzin
   • Temperatura stosowania min. 5 °C
   • Nasiąkliwe podłoża należy wstępnie zmoczyć.

    Jako szpachlówkę drapaną nanieść na podłoże zaprawę iQ Fix.

    iQ Fix nanieść za pomocą pacy zębatej na tylną stronę płyty i na podłoże "świeże na świeże".

    Płyty nakładać i dociskać poczynając od dołu.

    Wyrównać za pomocą łaty.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaznaczyć pożądane wymiary na płycie.

    Cięcie przy użyciu wyrzynarki lub piły tarczowej.

    Krawędzie cięć w razie potrzeby wykończyć raszplą lub pilnikiem.

    Należy upewnić się, czy powierzchnia płyty jest skierowana właściwą stroną (napis "Putzseite" musi być po nałożeniu widoczny).

    Unikać tworzenia spoin krzyżowych.

    Należy zwracać wagę, aby klejenie odbywało się całopowierzchniowo.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • piła-lisica / nóż do wykładzin
   • Nóż do tapet, wyrzynarka, otwornica

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią
   • Przechowywać w miejscu suchym i zabezpieczonym przed mrozem.

  • Zużycie
   • 1,4 płyty / m²
   • Około 1,4 Płyty/m²

  • Wskazówki ogólne
   • Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Utylizować zgodnie z przepisami urzędowymi