• iQ-Therm K50

  Nr art. 024601

  iQ-Therm K50

  Wewnętrzna płyta termoizolacyjna systemu iQ-Therm, w kształcie klina

  Wariant
  Wariant
  0246 | ok. 1200 mm x 600 mm; grubość ok. 50/10 mm
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Przewodność cieplna (λ 10 dry) 0,028 W/m∙K
  Klasa materiału budowlanego B2 - normalentflammbar nach DIN 4102-1
  Gęstość objętościowa rzeczywista Ca. 35 kg/m³

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do ścian wewnętrznych i sufitów
  • Renowacja i profilaktyka antypleśniowa w istniejących budynkach
  • Zapewnienie "minimum higienicznego" z punktu widzenia ochrony cieplnej istniejącej substancji budowlanej
  • Poprawa klimatu w pomieszczeniach dzięki podwyższeniu temperatury powierzchni ścian
  • Kompensacja efektu mostków termicznych na łączeniu sufitów ze ścianami i między ścianami
  • Optyczne wyrównywanie krawędzi styku

  Właściwości

  • Wysoka izolacyjność termiczna
  • Przewodność cieplna (wartość znamionowa) ok. 0,028 W/(m•K)
  • Niewielka grubość konstrukcji systemu
  • Łatwe stosowanie
  • Materiał termoizolacyjny zgodny z normą DIN 4108-10
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste i nośne.

    Podłoże musi mieć płaską, równą powierzchnię.

   • Przygotowania

    Podłoże wykazujące znaczne nierówności wyrównać - zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchnio przeprowadzić za pomocą SP Levell.

  • Sposób stosowania
   • piła-lisica / nóż do wykładzin
   • Temperatura stosowania min. 5 °C
   • Podłoże należy wstępnie zmoczyć.

    Jako szpachlówkę drapaną nanieść na podłoże zaprawę iQ Fix.

    iQ Fix nanieść za pomocą pacy zębatej na tylną stronę płyty i na podłoże "świeże na świeże".

    Płyty nakładać i dociskać poczynając od dołu.

    Wyrównać za pomocą łaty.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaznaczyć pożądane wymiary na płycie.

    Cięcie przy użyciu wyrzynarki lub piły tarczowej.

    Krawędzie cięć w razie potrzeby wykończyć raszplą lub pilnikiem.

    Unikać tworzenia spoin krzyżowych.

    Należy zwracać wagę, aby klejenie odbywało się całopowierzchniowo.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • piła-lisica / nóż do wykładzin
   • Cuttermesser und Stichsäge

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią
   • Przechowywać w miejscu suchym i zabezpieczonym przed mrozem.

  • Zużycie
   • 1,4 płyty / m²
   • Ca. 1,4 Platten/m²

  • Wskazówki ogólne
   • Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Utylizować zgodnie z przepisami urzędowymi