Nr art. 285440

  Lehmkleber

  Zaprawa klejowa na bazie gliny

  Kolor: Lehmkleber | 2854
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Grubość nakładanej warstwy 5 mm
  Reakcja na ogień klasa A2 (nie badane)
  Największe ziarno 2 mm
  Porowatość 0,729 m³/m³
  w80 0,385 m³/m³
  Opór dyfuzji pary wodnej µ 0,022 m³/m³
  wsat 0,028 kg/m²s0,5
  Przewodność cieplna λ 0,19 W/mK
  Gęstość objętościowa Gęstość objętościowa na mokro / na sucho: 1.300 / 700 kg/m³

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych
  • Aktywne kapilarnie mocowanie termoizolacji wewnętrznej Remmers do elementów budowlanych podlegających silnym deformacjom (jak np. szachulec).

  Właściwości

  • Trwała plastyczność
  • Materiał gotowy do użycia
  • Odwracalność
  • Względna niewrażliwość na ruchy podłoża
  • Nie zawiera spoiw hydraulicznych
  • Produkt na bazie surowców naturalnych. Nie zawiera syntetycznych dodatków
  • Przepuszcza parę wodną
  • Wysoka aktywność kapilarna
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Płaska powierzchnia styku

    Nierówności wyrównać lub wypełnić.

    Większe ubytki uzupełnić za pomocą SP Levell - Grundputz - (art. 0401).

  • Sposób stosowania
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Materiał nakładać pacą gładką i przeczesać za pomocą pacy ząbkowanej (zęby 6 mm).

    Płytę iQ-Therm całą powierzchnią docisnąć do świeżej warstwy kleju.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Kielnia, paca gładka, paca zębata

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania 6 - 8 tygodni
   • Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed wilgocią / opakowanie zamykać
   • W suchym i chłodnym miejscu materiał można przechowywać przez 6 - 8 tygodni. Napoczęte opakowanie ponownie starannie zamknąć, składować w suchym ,miejscu zabezpieczonym przed mrozem. Chronić opakowanie przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

  • Zużycie
   • Zależnie od obiektu / m²
   • Zależnie od obiektu

  • Wskazówki ogólne
   • Nie stosować na podłożach zawierających gips!

    Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe