Elewacje szachulcowe

Systemy renowacyjne, zapewniające wszechstronną ochronę

Pielęgnacja i konserwacja budynków z muru pruskiego była bezproblemowym i oczywistym zadaniem dla użytkowników, właścicieli i rzemieślników. Dziś wzrosły wymagania dotyczące komfortu życia, zmniejszyło się natomiast bogactwo doświadczeń i wiedzy na temat konstrukcji budynków z muru pruskiego. Spowodowało to liczne zniszczenia tych obiektów. Dzięki systemowi renowacji konstrukcji szachulcowych Remmers po raz pierwszy możliwe jest kompleksowe rozwiązanie tego problemu.

W Europie drewno było przez wieki ważnym materiałem budowlanym. Z wyjątkiem regionów północnych i wschodnich stosowano się przede wszystkim oszczędzającą drewno, ale skomplikowaną konstrukcję z muru pruskiego. W rozwiązaniu tym wszystkie siły są przenoszone przez słupy szkieletu drewnianego, zaś wypełnienia przestrzeni pomiędzy drewnianymi belkami - zwykle "tylko" pełnią funkcję zamknięcia powierzchni ściany.

Na skutek działania sił zewnętrznych, takich jak wiatr, ale przede wszystkim na w wyniku zmian długości spowodowanych wilgocią i temperaturą, drewniana konstrukcja nośna takich budynków drewnianych ulega deformacji. Dlatego też nazywane są one składnikami niestabilnymi wymiarowo.

Ponieważ zwykle masywne wypełnienia "uczestniczą" w tych odkształceniach tylko w bardzo ograniczonym stopniu, po pewnym czasie na łączeniu pomiędzy drewnem i wypełnieniem tworzy się rysa. Ponieważ nie ma jeszcze praktycznych materiałów, które mogłyby wyeliminować ten słaby punkt w dłuższej perspektywie, wszystkie użyte do wypełnień materiały muszą być najwyższej jakości.

Poza najwyższą możliwą elastycznością - w celu utrzymania możliwie najmniejszych rozmiarów rys - zasadniczą cechą musi być nasiąkliwość kapilarna zastosowanych materiałów. Dzięki temu wilgoć wchłonięta w miejscach pęknięć jest jak najszybciej transportowana z dala od drewna, w głąb materiału wypełnienia, i stamtąd uwalniana do środowiska. Jednocześnie jednak należy ograniczyć wchłanianie wody przez wypełnienia podczas deszczu. Dlatego też konieczny jest system szczególnie "zrównoważony" z punktu widzenia transportu wody.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie Prof. Gernera, w ostatnich latach opracowano kompletny system renowacji budynków z muru pruskiego.

Oprócz spełnienia powyższych wymagań technicznych, dużą wagę przywiązywano do stosowania w miarę możliwości historycznych materiałów budowlanych.

Południowozachodnia Polska, Niemcy i Czechy mają dużą liczbę zabytkowych budynków z muru pruskiego o wysokiej wartości gospodarczej i kulturalnej. Zasoby te są zagrożone przez nieodpowiednią pielęgnację i nieodpowiednie środki zaradcze.

Elewacje szachulcowe

Liczba znalezionych produktów 13
 

Widok:

Nr art. 2100

Płynny koncentrat środka ochronnego do zwalczania grzyba domowego w murze

Nr art. 0666

Pasta czyszcząca, do usuwania miejskich zanieczyszczeń

Nr art. 1368

Środek do usuwania graffiti i farb

Nr art. 1072

Mineralna powłoka gruntująca o silnym działaniu wzmacniającym

Nr art. 2330

Farba chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi, przeznaczona do stosowania na drewnie i innych podłożach, we wnętrzach i na otwartej przestrzeni

Nr art. 1045

Bezcementowa zaprawa do spoinowania

Nr art. 0576

Tynk wierzchni o recepturze dopasowanej do specyfiki obiektu

Nr art. 0505

Zaprawa do wypełniania konstrukcji szachulcowej

Nr art. 6566

Wypełniająca farba wapienna, bez organicznych dodatków do spoiwa

Nr art. 6569

Farba wapienna bez dodatków organicznych

Nr art. 2213

Wodny środek powolnego działania, do zwalczającej ochrony drewna

Nr art. 2350

Wodna, średniowarstwowa lazura dekoracyjna

Nr art. 0404

Tynk renowacyjny WTA do zawilgoconych i zasolonych murów