©

Deck OS 11a

Powłoka o podwyższonej dynamicznej zdolności mostkowania rys, przeznaczona do stosowania na ciągach pieszych i jezdniach zg. z DIN EN 1504-2 i DAfStb

Deck OS 11a

Powłoka mostkująca rysy, przeznaczona na powierzchnie narażone na bezpośrednie oddziaływanie czynników atmosferycznych

Właściwości

  • Zapewnia ochronę przed substancjami działającymi niszcząco na beton i stal zbrojeniową
  • Wykazuje wysoką wytrzymałość mechaniczną
  • Odporna na promieniowanie UV

Obszar stosowania

  • Odsłonięte powierzchnie parkingów wielopoziomowych z przypowierzchniowymi rysami i/lub rysami rozdzielającymi, podlegające obciążeniom mechanicznym zgodnym z założeniami projektowymi

*Szczegółowe informacje zawarte są w aktualnej instrukcji technicznej/dopuszczeniu. Należy przestrzegać układu warstw w systemie, podanego w świadectwie badań.


Deck OS 11a

Liczba znalezionych produktów 5
 

Widok:

Nr art. 6073

Powłoka gruntująca w systemach Remmers Deck OS 11a oraz Remmers Deck OS 11b

Nr art. 6074

Warstwa pływająca lub zużywana

Nr art. 6077

Pigmentowana powłoka utrwalająca do systemów OS 11

Nr art. 4406

Mieszanka suszonych piecowo piasków kwarcowych

Nr art. 6075

Elastyczna warstwa eksploatowana