• Multikleber

  Nr art. 285620

  Multikleber

  Lekki, elastyczny klej do płytek ceramicznych

  Kolor: szary | 2856
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki / ściany / sufity wewnątrz i na zewnątrz
  • Do układania ceramicznych okładzin ściennych i podłogowych
  • Do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz budynków
  • Do stosowania w strefach suchych, mokrych i pod wodą
  • Uszczelnienia zespolone
  • Wyrównywanie podłoża do 20 mm

  Właściwości

  • Wysoka wytrzymałość na odrywanie (C 2)
  • Elastyczność (S 1)
  • Wysoka przyczepność i bezpieczeństwo klejenia (T) - klejony materiał nie osuwa się
  • Wydłużony czas otwarty klejenia (E)
  • Wysokowydajna lekka zaprawa klejowa
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć.

    Podłoże wyrównać.

    Podłoża o dużej nasiąkliwości należy zaimpregnować środkiem Tiefgrund W (art. 2842)

  • Sposób stosowania
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • Dla zwiększenia wytrzymałości na odrywanie należy wykonać szpachlówkę drapaną z danego rodzaju zaprawy.

    Produkt nakładać bezpośrednio, za pomocą odpowiedniej pacy ząbkowanej.

    Okładzinę - lekko wciskając - osadzić w warstwie zaprawy klejowej,

    Świeże resztki zaprawy możliwie wcześnie usunąć z powierzchni okładziny.

    Siatkę spoin chronić przed zanieczyszczeniem zaprawą.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia lub na nagrzanych powierzchniach.

    Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

    W przypadku ogrzewania podłogowego, dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania pod okładziną należy położyć zamkniętą warstwę zaprawy o grubości 2 mm.

    W przypadku układania na istniejących, trwale przylegających starych okładzinach przed ułożeniem nowych należy nanieść szpachlówkę drapaną.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • około 1,0 kg / mm gr. warstwy / m²
   • ok. 1,0 kg/m²/mm grubość warstwy grzebień 4 mm: ok. 2,0 kg/m² grzebień 8 mm: ok. 4,0 kg/m²

  • Wskazówki ogólne
   • Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

    Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe