• Induline OW-811

  Nr art. 343005

  Induline OW-811

  Wodna lazura z efektem olejowania, do stabilnych wymiarowo elementów konstrukcyjnych. Do aplikacji natryskowej

  Kolor: bezbarwny | 3430

  Kolor: bezbarwny | 3430

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo żywica akrylowa
  Gęstość (20 °C) około 1,03 g/cm³
  Zapach charakterystyczny
  Stopień połysku glęboki mat
  Lepkość około 2400 - 2800 mPas

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna iglastego i liściastego.
  • Do stabilnych wymiarowo elementów drewniano-aluminiowych, jak np. aluminiowo-drewniane okna i drzwi
  • Konstrukcje chronione, nienarażone na bezpośredni wpływ czynnioków zwietrzających
  • Jako międzywarstwa i powłoka końcowa.

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Naturalna, matowa powierzchnia sprawiająca wrażenie olejowanej
  • Powłoka przyjemna w dotyku
  • Szybko schnie
  • Produkt nie zawiera substancji biobójczych
  • Brak tendencji do samozapłonu, jak w przypadku produktów schnących oksydacyjnie
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15%

   • Przygotowania

    Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna* (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa.
    Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!).

    Spoiny parapetowe należy ewentualnie zabezpieczyć za pomocą środka Induline V-Fugenschutz (art. 3495) lub Induline AF-920 (art. 7732).

    Powierzchnię drewna należy zagruntować i ewentualnie wykonać lekki międzyszlif.

  • Sposób stosowania
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +30 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • natrysk airless/airmix pistolet kubełkowy
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +30 °C.

   • Przed użyciem materiał należy starannie wymieszać.

    Podane wartości odnoszą się do materiału w stanie nierozcieńczonym. Najlepszy rezultat aplikacji natryskowej uzyskuje się, gdy temperatura materiału mieści się w przedziale 15 do 20 °C.

    Pistolet kubełkowy: dysza: 1,8 - 2,0 mm, ciśnienie powietrza: 2,5 - 3,5 bar

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,28 - 0,33 mm, ciśnienie materiału: 70 - 90 bar

    Natrysk metodą airmix: dysza: 0,28 - 0,33 mm; ciśnienie materiału: 70 - 90 bar; ciśnienie powietrza osłonowego: 1 - 2 bar

    W odosobnionych przypadkach może być konieczna powtórna aplikacja.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

    Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia i w temperaturach poniżej 15 °C lub przekraczających 30 °C

    W przypadku dębiny zawarte w niej garbniki w kontakcie z wodorozcieńczalnymi lazurami dyspersyjnymi mogą powodować powstawanie ciemnych przebarwień.

    Aby zapobiec aktywacji zawartych w drewnie garbników, należy przeprowadzić suszenie wymuszone.

    ---

    Zalecenia dotyczące aplikacji powłok odnoszące się do konkretnych gatunków drewna używanego do produkcji okien i drzwi zewnętrznych można znaleźć za pomocą naszej wyszukiwarki systemów na stronie internetowej www.remmers.pl.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka osiąga po upływie: ok. 1 godz.,
    zdatna do szlifowania/ dalszej obróbki jest po. 4 godz.
    (w temp. 23 °C i przy 50 % w.w.p.)


    Zdatność do szlifowania/dalszej obróbki przy suszeniu wymuszonym: po około. 20 min. odparowania (w temp. ok. 20 °C i przy 65 - 75 % w.w.p.) / 75 min. fazy suszenia (ok. 45 °C, wymiana powietrza 1 m/s ) / 20 min. schladzania

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    W razie potrzeby rozcieńczać wodą. Maksymalny dodatek: 5 %.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk airless/airmix pistolet kubełkowy
   • Ręczne pistolety natryskowe, automaty natryskowe

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 125 ml - 175 ml / m² na jedną warstwę
   • 125 - 175 ml/m² na jedną warstwę, co odpowiada suchej warstwie o grubości 35 - 50 µm)
    Podane wartości odnoszą się do nierozcieńcfzonego materiału.

  • Wskazówki ogólne
   • Zamknięcie:

    Materiały uszczelniające muszą wykazywać tolerancję w kontakcie z powłokami i można je nanosić dopiero wówczas, gdy powłoka malarska dobrze wyschnie.

    Należy stosować wyłącznie profile nie zawierające plastyfikatorów.

    Pielęgnacja i renowacja:

    Używając tego produktu z Induline Perfect-Finish, można uzyskać lakier nadający się do malowania pędzlem, przydatny do wykonywania poprawek i napraw.

    ---

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.